Župný dom – historická sála

Župný (stoličný) dom na Hlavnej ulici projektoval (v roku 1779) architekt cisárskej komory v Bratislave Ján Langer ako reprezentatívnu barokovo-klasicistickú palácovú stavbu. Objekt prekonal niekoľko stavebných úprav. Pri najväčšej z nich, ukončenej v rokoch 1887-1889 upravil (podľa Vojtecha Gerstera) inžinier stavebného úradu v Košiciach Gustáv Markó predný, uličný trakt, vystaval drobné krídla a prestaval zadný trakt (do Orlej ulice). V rokoch 1973-1975 bola celá budova zrekonštruovaná a prestavaná na múzeum.

  Tento palác je bývalým strediskom uhorsko-turnianskej župy, ktorej plastický erb je umiestnený uprostred priečelia. Na poschodí sa nachádza reprezentatívna zasadacia sieň s balkónom a klenbou zdobenou štukovou ornamentikou a maľbou. V iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej župy a niektorých jej miest a obcí. Ako župný dom slúžila budova do roku 1928. Od apríla 1945 ho na niekoľko týždňov užívala vláda Československej republiky, dočasne sídliaca v Košiciach. V jeho reprezentačnej zasadacej sieni vyhlásili 5.apríla 1945 prvý povojnový program, známy ako Košický vládny program. Budova bola neskoršie vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes v nej sídli Východoslovenská galéria.

http://www.kosice.sk

Updated: 6. apríla 2019 — 22:19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.