ZŠ Abovská – telocvičňa

Výstavba telocvične pri ZŠ Abovská v Barci.

Stará telocvičňa bola kvôli narušenej statike už pred niekoľkými rokmi zbúraná. Pozemok po nej získal do dlhodobého prenájmu investor komplexu športových zariadení firma YESS – SPORT CENTRUM s.r.o. za nájomné vo výške 1,- €/rok a prevádzkové náklady ako dôvod hodný osobitného zreteľa, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať športové aktivity detí a tým prispievať k zdravému životnému štýlu a k zlepšeniu kvality života obyvateľov MČ Košice – Barca, za účelom vybudovania  komplexu športových zariadení slúžiacich na vyučovanie telesnej výchovy a na využívanie voľného času verejnosťou. 

Na prenajatej ploche o veľkosti 3000 m2 má vybudovať dve telocvične, posilňovňu, office, sklad, šatne, sociálne zariadenie a miestnosť pre občerstvenie. Menšia telocvičňa by mala slúžiť doobeda škole a poobede ako bedmintonová a tenisová hala pre verejnosť. Väčšia bude určená na basketbal, volejbal, footsall, hádzanú a floorbal pre kluby a verejnosť. Predpokladaný náklad na výstavbu je 880 000 eur.

Updated: 4. apríla 2019 — 21:26

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.