Zrekultivovanie skládky odpadov – Myslava

Víťazom verejného obstarávania na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Myslava sa stala bratislavská spoločnosť EU-GROUP a. s. Podľa výpisu z elektronického vestníka verejného obstarávania, košický magistrát vypísal súťaž v užšom konaní a vyberal z troch doručených ponúk podľa najnižšej ceny. Celková hodnota zákazky je 10,58 mil. eur bez DPH.

Predmetom zákazky je podľa vestníka uzatvorenie a zrekultivovanie skládky odpadov. Skládka má byť odizolovaná od okolitého prostredia a zabraňovať ďalšiemu vzniku kontaminovaných vôd zatesnením povrchu skládky. Tým sa má zminimalizovať infiltrácia zrážkových vôd a migrácia do susedného jarku. Pri realizácii majú byť realizované opatrenia proti vnikaniu povrchovej zrážkovej vody a merania o vývine a množstve bioplynu na skládke a následne robené i technické opatrenia. V konečnom efekte bude teleso začlenené do okolitého prostredia biologickou rekultiváciou, ozelenením a sadovými úpravami.

www.odpady-portal.sk

Updated: 6. apríla 2019 — 20:52

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.