Zrekonštruovaný Sklad soli NKP Solivar v Prešove

V Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar v Prešove bol 19.3.2016 pre verejnosť po takmer tridsiatich rokoch prvý krát otvorený historický objekt Sklad soli. Od októbra 2014 do septembra 2015 prechádzal Sklad soli rozsiahlou rekonštrukciou, výsledkom ktorej je nový multifunkčný spoločensko-umelecký priestor určený na výstavné, prezentačné, kongresové či edukačné aktivity. 
Obnova Skladu soli bola jednou z priorít ministerstva kultúry v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok a záchrany kultúrneho dedičstva. Jej realizácia prebehla v rámci projektu „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov“ Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme 2 030 943,30 Eur (85%) a zo štátneho rozpočtu SR v objeme 358 401,75 Eur (15%). Vzhľadom na havarijný stav objektu a ďalšie práce, ktoré bolo potrebné realizovať rozhodlo Ministerstvo kultúry SR o dofinancovaní projektu z rezortných zdrojov v sume 1 454 040,61 Eur. Celkové výdavky projektu tak predstavujú sumu 3 843 385,66 Eur. Fyzickú realizáciu projektu zabezpečovalo Slovenské technické múzeum so sídlom v Košiciach, ktoré je správcom objektu. V zrekonštruovanom objekte Sklad soli je na nadzemnom podlaží k dispozícii historicky vzácna centrálna hala, z ktorej sa vychádza do jednotlivých priestorov – bývalých soľných komôr. Tie sú dnes rozdelené na jednotlivé časti: muzeálnu časť, ktorá je najbližšie k vstupu, kongresový priestor, ktorý sa nachádza v centrálnej časti objektu a zadná – hospodárska časť, ktorá je vyhradená pre kancelárske, stravovacie a hygienické priestory.
Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším (neskorobarokovým) objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru.
Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty: ŠACHTA LEOPOLD, GÁPEĽ, ČETERNE, MASHINHAUS, VARŇA, KLOPAČKA.
Objekt Sklad soli v Solivare dva krát vyhorel. Po prvom požiari v roku 1819 bola zrekonštruovaná strecha, pristavené druhé poschodie a veža s hodinami. Pri druhom požiari 18. mája 1986 zhorela vzácna svorníková drevená konštrukcia krovu, plamene okrem strechy pohltili výdrevu komôr a všetky drevené časti budovy. Devastačný požiar mal fatálne následky na existenciu budovy. Zachovalo sa len obvodové murivo a veža. Od požiaru sa objekt temer 30 rokov nachádzal v havarijnom stave, chátral, vplyvom času a poveternostných podmienok hrozila jeho úplná likvidácia. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii sa národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove môže znovu používať v celom rozsahu a návštevníci budú môcť spoznávať aj túto zaujímavú etapu histórie techniky na východnom Slovensku.

Updated: 6. apríla 2019 — 21:30

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.