Zoologická záhrada

ZOO Košice je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku. Budovať sa začala v roku 1979. Je zameraná v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Rozloha areálu ZOO je 288 ha (3. najväčšia v Európe), nachádza sa na území mestskej časti Košice-Kavečany. Chovné zariadenia sú postupne budované na 1/3 celkového územia. Ostatné územie, ktoré tvoria lesné bukové porasty, bude využívané na vybudovanie karantény, rehabilitačnej stanice regionálneho významu, ošetrovne, príp. nemocnice, zriadenie rezervácie huculských koní, hospodárske priestory, ale najmä chov chránenej a vzácnej fauny bez prístupu návštevníkov pre ZOO Košice a ďalších záujemcov, ale tiež s cieľom ich reintrodukcie do voľnej prírody.

http://www.zookosice.sk/

Updated: 6. apríla 2019 — 21:28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.