Zmierovací kríž

V archivech není o kříži žádná zmínka. Jedna teorie praví, že je hraničním znamením, druhá hovoří o smírčím významu mordýřském, třetí o kultovním významu smíru se smrtí jako takovou, kdy ke kříži směřovala procesí věřících.
Hraniční znamení – kříž údajně označoval hranici mezi lesy obcí Ťahanovce a Budimír.
Smírčí význam mordýřský – Košice (Cassovia, Kassa, Kaschau, Koszyce, Kašava, Kasha) stály na německém právu magdeburském, dle něhož může agresor za svůj čin složit výkupné vytesáním a ustavením kamenného kříže.
Kultovní význam smíru se smrtí – mohlo se zde udát něco, díky čemuž členové katolické sekty považovali toto místo za tajemné, postavili zde kříž, a bylo cílem jejich křížové cesty, neboť na staré mapě je značeno jako Križni kámen.
Dle legendy na tomto místě v hádce jeden kamarád zabil druhého.

http://www.nasa.sk