Zmeny v organizácii MHD od soboty 7.4.2018

—————————————————————————————————

Upresnenie zastavovania MHD DPMK a prímestskej autobusovej dopravy eurobus v prestupnom uzle Spoločenský pavilón /Bardejovská – OC Billa) počas uzávierky okružnej križovatky Moldavská – tr.SNP – Alejová: Električkové zastávky obojsmerne na Bardejovskej ulici – pozor, nie sú tu električkové ostrovčeky, pri zastavení električky v zastávke sú vodiči motorových vozidiel povinní zastaviť za električkou a počkať, kým cestujúci nenastúpia. Autobusy DPMK a eurobus v smere od Bardejovskej prejdú križovatkou a cez dočasný koľajový prejazd – následne zastavia v existujúcej autobusovej zastávke Spoločenský pavilón na tr. SNP smer Toryská. V smere od centra autobusy DPMK odbočia doprava do Bardejovskej, zastavia na existujúcej združenej zastávke TRAM-BUS smer Popradská – Moldavská, autobusy eurobus prejdú križovatkou po tr.SNP rovno a zastavia v existujúcej autobusovej zastávke Spoločenský pavilón na tr.SNP smer okružná križovatka, s pokračovaním smer Šaca – Moldava n/B. Svetelná signalizácia v križovatke tr. SNP – Bardejovská bude vypnutá. DPMK doporučuje prestup autobus – električka č.6,9 smer magistrát na zastávke DPMK na Bardejovskej ulici, kde električková zastávka je situovaná na výjazde z vozovne.

Vypracoval: Ing. P.Titl

—————————————————————————————————

Začína sa rekonštrukcia kruhového objazdu na Moldavskej ceste. Výrazne ovplyvní trasovanie liniek MHD

Od soboty 7.apríla 2018  dôjde v organizácii MHD k ďalším zmenám. Dôvodom je  ukončenie prác na električkovej trati na sídlisku Terasa a začiatok rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste.

Električková doprava nebude premávať:  v úseku Krajský súd – SOŠ automobilová, na ulici Alejová a úplne bude vylúčená aj z kruhového objazdu na Moldavskej ceste.

Autobusová doprava nebude zachádzať na zastávku SOŠ automobilová, s výnimkou náhradnej autobusovej linky x6.

img_3982.jpg

Zmeny v trasovaní liniek:

Električková linka 6 bude premávať na pozmenenej trase: Vozovňa, DPMK – Terasa – Amfiteáter – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov – Staničné námestie.

V úseku SOŠ automobilová – Idanská – Námestie osloboditeľov – Staničné námestie premáva linka náhradnej dopravy x6.

Električková linka 9 bude premávať na skrátenej trase: Vozovňa, DPMK – Terasa – Amfiteáter – Nám. maratónu mieru – Havlíčkova. V úseku Spoločenský pavilón – DPMK – Železníky – VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká premáva linka náhradnej dopravy x9.

Električkové linky R1, R2, R5 a R8 sú nahradené autobusmi v celej trase, bez potreby prestupu.

Električkové linky R3, R4, R7 premávajú na svojich pôvodných trasách cez Terasu a zároveň odklonom cez areál vozovne DPMK.

Linka R6 premáva v skrátenej trase Moldavská, OC – Vstupný areál USS.

Autobusové linky 10, 11, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, 5, R1 a R5 nepremávajú cez zastávku SOŠ automobilová ale odklonom cez zastávky DPMK – Spoločenský pavilón a cez Triedu SNP.

Autobusové linky 34, 54 nebudú premávať cez zastávky Spoločenský pavilón – DPMK ale odklonom cez zastávku Moldavská, obchodné centrá.

Nočné linky N3, N4 nebudú premávať cez zastávky Idanská a SOŠ automobilová, ale odklonom cez zastávky Zimný štadión – Bernolákova – Spoločenský pavilón.

Autobusová zastávka Krajský súd smer centrum bude presunutá cca 200 metrov vyššie, k výjazdu z parkovacieho domu.

Autobusová linka RA4 bude premávať vo svojej pôvodnej trase Sídlisko KVP – Vstupný areál USS.
 

Ďalšie prevádzkové zmeny v MHD platné od soboty 7. apríla 2018

– trasa autobusovej linky 14 sa vracia do stavu pred výlukami  (Jahodná/Bankov – Havlíčkova – Mier – Žel. zastávka Ťahanovce) s ponechaním dvoch priamych ranných spojov v trase až do centra

– vo víkendovom cestovnom poriadku liniek 14 a 29 do rekreačných oblastí Kavečany, Jahodná, Horný Bankov a Alpinka sa zlepšuje interval, spoje budú premávať v dennej dobe v 20-minútovom intervale

– na linke 17 bude v pracovných dňoch premávať od zastávky Pod Furčou v smere na Luník VIII nový spoj, ktorý zabezpečí dovoz zamestnancov na 6 hod

– posledný spoj linky 10 od Luníka VIII a posledný spoj linky 19 od Sídliska KVP budú celotýždenne skrátené len po zastávku Staničné námestie, kde je zabezpečený prestup na prvý rozjazd nočných spojov

– na odklonovej trase linky 24 sa zavádza zastavovanie všetkých spojov na zastávkach v obci Kokšov-Bakša

– linka N4 nebude obsluhovať zastávku Astória, premávať bude v napriamenej trase Železníky – Stará nemocnica – Ryba

Cestovné poriadky sa v súvislosti so zmenami menia na linkách 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20L, 21, 23, 24, 25, 26P, 29, 32, 33, 34, 52, 54, 56, 71, 72, RA4, N3, N4, N6, x6 a x9.

Bližšie informácie a cestovné poriadky – www.dpmk.sk.

 

Updated: 25. januára 2019 — 21:32

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.