Zmena teplonosného média

REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV NA SÍDLISKU NAD JAZEROM

Tepláreň Košice, a.s. spustila v spolupráci so spoločnosťou Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice projekt s názvom Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice. Cieľom projektu je vybudovanie približne 160 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla, ktorými budú nahradené staré sídliskové výmenníky.

Predpokladané náklady projektu sú vo výške cca 17 mil. EUR a budú financované z externých zdrojov formou bankových úverov. Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. preinvestuje z tejto sumy 5,5 mil. EUR a Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice 11,5 mil. EUR. Ako povedal Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., výmenou parného systému za horúcovodný a s využitím súčasných moderných technológií sa dosiahne výrazné zníženie strát v rozvodoch a vyššia účinnosť dodávky tepla.

Efekt radikálneho zníženia tepelných strát bude mať okrem ekonomického prínosu aj svoj ekologický význam. Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva a s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií. Investícia zlepší aj celkovú reguláciu odberu tepla a zvýši komfort konečných odberateľov. Práce budú rozdelené do troch etáp a mali by byť ukončené do konca roka 2014.
www.teko.sk

Updated: 3. apríla 2019 — 22:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.