Židovský cintorín

Založili ho v roku 1842 na pozemku darovanom mestom v rozlohe 520 štvorcových siah. Svojmu účelu slúžil až do roku 1888, s výnimkou pochovania matky slávneho portrétistu Leopolda Horovitza v roku 1904, ktorá si želala byť pochovaná vedľa svojho manžela (výnimka povolená na príkaz cisára). Zachovala sa iba časť, zvyšok bol zničený pri výstavbe nového sídliska a nemocničného areálu. Počet zachovaných náhrobkov je asi 150 a sú vyrobené prevažne z pieskovca, bieleho a ružového mramoru a andezitu. O jeho historickej a pamiatkovej hodnote svedčia tu pochované významné osobnosti.

http://www.kosice.sk/

Zo starého židovského cintorína na Tatranskej ulici sa zachovala iba jeho časť. Zvyšok bol zničený pri výstavbe nového sídliska Kuzmányho a nemocničného areálu. Zachovalo sa iba asi 150 náhrobkov a dnes nie je zdokumentované, koľko ľudí tam bolo pochovaných. Založený bol v roku 1842 na pozemku, ktorý darovalo mesto a svojmu účelu slúžil až do roku 1888.

Sú tam pochované významné osobnosti, ale v súčasnosti je historická a pamiatkova hodnota tohto cintorína zarastená burinou a pomníky z pieskovca, ružového a bieleho mramoru či andezitu sú zničené, povyvracané alebo chýbajú. Siahli na ne ruky vandalov, zlodejov, stavbári, ale aj čas. Vyzerá tak, akoby upadol do úplného zabudnutia. Aspoň trochu by mu pomohla kosa, kým sa začne s jeho obnovou. Naozaj to už nie je dôstojné miesto odpočinku Židov, ktorí v Košiciach žili a podieľali sa na ich rozvoji. Sú tam pochovaní spisovatelia, lekári, obchodníci, krajčíri, garbiari, výrobcovia pálenky, stolári, učitelia a umelci.

http://korzar.sme.sk/