Zelené Grunty

Výstavba štyroch bytových domov A, B, C, D, komunikácií a parkovacích miest. 
Bytové domy A-D budú umiestnené na pozemkoch pri Klimkovičovej ulici. Prístup do bytového domu A bude z navrhovanej komunikácie umiestnenej kolmo na Klimkovičovú ulicu. Ostatné bytové domy B-D budú mať priame napojenie na Klimkovičovú ulicu. Pre potreby statickej dopravy je navrhnutých 264 parkovacích miest. V bytových domoch A-D sa bude nachádzať spolu 193 bytových jednotiek. Bytový dom A bude mať jedno podzemné podlažie, sedem nadzemných podlaží s 8. ustúpeným podlažím. Na 1.PP sa budú nachádzať parkovacie státia so spoločným vjazdom pod objektom B a na 1.NP budú tiež parkovacie miesta s prístupom po pojazdnej streche z objektu B. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky. Bytový dom B a C, bude mať 1. PP na ktorom sú umiestnené parkovacie státia a 7 nadzemných podlaží s ôsmim ustúpeným podlažím. Na 1.NP sa nachádzajú byty s pivničnými priestormi a na ostatných podlažiach sú navrhnuté byty. Bytový dom D bude mať 1.PP na ktorom budú parkovacie státia a 6 nadzemných podlaží so siedmim ustúpeným podlažím. Ostatné podlažia majú podobnú dispozíciu ako objekty B a C.
Zastavaná plocha bytovým domom A, B, C a D: 3088,02 m2
Obostavaný priestor bytových domov A, B, C a D : 58651,80 m3
Podiel zelene z pozemkov navrhovaných zástavbou : 40,1%
Začiatok výstavby: 2. kvartál 2018
Ukončenie výstavby: 4. kvartál 2019

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=59396

www.zelenegrunty.sk


Updated: 15. decembra 2019 — 16:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.