Zdravotné stredisko a lekáreň na Gorkého

Navrhovaná stavba rieši rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu existujúceho objektu, za účelom výstavby zdravotného strediska a lekárne na Gorkého ulici v Košiciach. Hlavný objekt je navrhnutý troma (resp. štyrmi) nadzemnými podlažiami a jedným čiastočne podpivničeným podlažím, kubusového tvaru s plochou „zelenou strechou“, v strednej časti prerušený preskleným átriom tvoriacim vstupné halové priestory. 
V 1.PP je riešená kotolňa, sklady a priestory slúžiace na úkryt obyvateľstva v prípade núdze. Na 1.NP je riešené átrium, dva schodiskové priestory, ambulancie, vyšetrovne, čakáreň, denná miestnosť a sociálne zariadenia, ďalej lekáreň so zázemím, kanceláriami a sociálnymi zariadeniami. 
Na 2.NP sú navrhnuté tri vyšetrovne so spoločnou čakárňou, denná miestnosť a sociálne zariadenia pre zamestnancov a pacientov. Dispozičné riešenie 
3.NP je totožné s 2.NP. Súčasťou stavby je aj dopravné napojenie stavby na miestnu komunikáciu z Bocatiovej ulice, vytvorenie parkovacích miest a napojenie hlavného objektu na inžinierske siete. Predmetná stavba bude slúžiť na nebytové účely t.j. ako budova pre zdravotnícke zariadenia..

Updated: 1. apríla 2019 — 21:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.