Záhrada liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vyše sto druhov bylín je súčasťou Záhrady liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá bola 24. októbra 2018 slávnostne otvorená rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. V záhrade sa nachádzajú liečivé byliny ako ostropestrec mariánsky, pamajorán obyčajný, skorocel kopijovitý, a iné viac či menej známe liečivé rastliny.

Záhrada bola zrealizovaná vďaka snahe a zanietaniu členov vedenia univerzity, pričom koordinátor projektu bol prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. a vďaka doc. Ing. Jarmile Eftimovej, CSc., ktorá intenzívne podporila víziu jej vytvorenia. Najmä vďaka nim poskytne záhrada študentom možnosť vzdelávať sa z profilových predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia. Študenti sa naučia poznávať liečivé rastliny  za pomoci kľúča na určovanie rastlín. Okrem edukácie  poskytne záhrada  miesto  na oddych pre študentov, ale aj zamestnancov UVLF.

www.uvlf.sk/oznamy?item=134

Updated: 7. júla 2019 — 18:58

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.