Záhady Košíc 2010

Nikto už nevie, ako vyzerali nie – ktorí ľudia, keďže ich nikto nenamaľoval ani nesfotografoval. A tak len môžeme hádať (sa), či nákres v Miklušovej väznici na stene je skutoč ne obrazom kata Mikluša tak, ako ho nakreslila nejaká z väzenkýň.

24. augusta 1935 robotník Peter Stacho pri kopaní základov narazil na medenú schránku. Keď ju zdvihol, bola ťažká. Takmer 11 kíl. Otvorili ju. Vnútri bolo plno zlatých mincí. Policajti si po ich spočítaní zaznačili, že ich bolo 2796. Stacho ako hrdina už čakal nálezné, ktoré malo byť tretinou pokladu. Určite by z neho mohol žiť celý zvyšok života a dokonca bez práce. O mesiac však niekto v Mestskom parku ponúkal zlaté mince. A u jedného zlatníka sa objavili ďalšie. Mince polícia zaistila a s nimi aj predávajúcich. Počet mincí sa dodatočne vyšplhal na 2920. Nálezcovia tak prišli o nálezné. A my sa už asi nikdy nedozvieme, či je to fakt konečný počet alebo si ešte niekto niečo schoval. Ani dómsky poklad nezostal na pokoji. V noci z 9. na 10. júla 1939 zmizlo z Dómu sv. Alžbety 8 vzácnych kalichov. Boli zo 14. – 20. storočia, jeden dokonca až románsky. Tvorili časť dómskeho pokladu, ktorého pokladnica bola umiestnená nad sakristiou. Aj teraz tam vidno okienko, ktoré je vybavené stredovekým zabezpečovacím zariadením, zvaným mreža. Keďže nič nebolo poškodené, zlodej musel vojsť do kostola pomocou pakľúča. Z otvorenej sakristie vzal 3 kalichy a zo zatvorenej klenotnice 5 ďalších a tiež zlatú schránku s pozostatkami sv. Jána Nepomuckého. Vyšetrovanie ukázalo, že to musel byť niekto znalý pomerov, možno až z cirkvi. Aj keď detektívi poslali opisy ukradnutých dómskych kalichov do 31 krajín, nikdy sa nenašli, a to aj napriek tomu, že i pred pár rokmi sa vraj boli pozrieť do Dómu prísluš – níci Interpolu. Neobjasnené záhady lákajú množ – stvom hypotéz. Nezodpovedané košické prípady rozpitváme na investigatívnej potulke s témou Košické záhady prvý augustový víkend.

Updated: 26. marca 2019 — 22:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.