Výstavba spojovacej cesty Kéked – Trstené pri Hornáde

Obec Trstené pri Hornáde sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hranice s Maďarskou republikou, s ktorou je spojená starou cestou do maďarskej obce Kéked. Táto cesta je však tohoto času iba poľná, no po otvorení hranice v rámci Schengenskej dohody slúži na prechod do Maďarska. V roku 2009 bol schválený projekt z fondou EU na zabezpečenie opravy tejto cesty ,ktorá po realizácii projektu bude asfaltová. Za totalitného režimu bola hranica uzatvorená a prísne strážená. V roku 2006 bol otvorený tzv. malý pohraničný styk pre peších, cyklistov a pre splavovanie rieky Hornád a v roku 2007 došlo k neobmedzenému otvoreniu hranice .

www.abov.eu.sk/trstenaprihornadeFotografie od tzv. „žobráckeho mostíka“, ktorý sa nachádza na ceste z Kékedu, približne 500m od štátnej hranice.

Od Kéked smerom na západ vedie trianonskými hranicami prerušená, ale v stopách ešte existujúca cesta medzi Kéked a Trstenom pri Hornáde. Kéked leží 2 km, Felsőkéked 1 km od slovenských hraníc, ale cestujúci prichádzajúci smerom od Košíc sú nútený absolvovať 30 km dlhú obchádzku. V prvom rade je v záujme obcí Kéked, Pányok a Abaújvár, aby sa prostredníctvom cesty cez hranice skrátila vzdialenosť medzi obcami a Košicami. Realizácia projektu má tiež pozitívny dopad na rozvoj cestovného ruchu, cykloturistiky. Za týmto účelom bol vypracovaný projekt, ktorý bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci výzvy HUSK 2008/01 a dňa 3. apríla 2009 získal podporu rozhodnutím Monitorovacieho výboru vo výške 1 780 808,14 € z ERDF. Bezprostredným cieľom projektu je vytvorenie cestného spojenia medzi obcami Felsőkéked a Trstené pri Hornáde. Vysoká úroveň cestnej infraštruktúry je jedným z hlavných pilierov rozvoja ekonomiky. Jej vývoj umožňuje intenzívnejší vývoj celého hospodárstva. Je dôležité, aby sa rozdiely vzniknuté v životných podmienkach, hospodárskej, vzdelávacej, kultúrnej, zdravotnej a sociálnej starostlivosti medzi vyspelejšími a zaostalejšími regiónmi resp. obcami znižovali.

www.vucke.sk/

Súvisiace články:

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6307001/trstene-pri-hornade-a-madarsky-keked-spoji-nova-cesta.html

 

Updated: 25. marca 2019 — 22:01

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.