Výstavba novej staničnej budovy Detskej železnice v Čermeli

Tlačová správa                                                                                                 27. 7. 2018 Košice

 

DOSTAVBA STANIČNEJ BUDOVY DETSKEJ ŽELEZNICE V ČERMELI

Rozostavaná staničná budova detskej železnice v Čermeli dostáva konečnú podobu. S jej výstavbou začalo občianske združenie Detská železnica Košice ešte v minulom. Po tom čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto rozostavanej stavby. Prvá obnovená staničná budova historickej železničky tak začne slúžiť verejnosti ešte tento rok.

„Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškovci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) bol schválený len koncom minulého roku. Priamo na dokončenie budovy je z projektu určených vyše 64.000 eur, náklady sú však samozrejme vyššie,“ približuje Ľubomír Lehotský z občianskeho združenia Detská železnica Košice. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja z programu Interreg.

 „Zvonku sme budovu opláštime zatepľovacou vrstvou a hrazdením. Práce nepokračujú len na fasáde, ale aj v interiéri, kde finišujeme s úpravou povrchov a zariaďovaním miestností. Asi najprevratnejšou zmenou na stanici budú prvé splachovacie toalety,“ približuje novinky Igor Holéczy z detskej železničky. Verejnosť v budove ocení aj mini čakáreň, predajňu suvenírov, pokladňu či toalety. V priestoroch tiež vzniknú kancelárie občianskeho združenia a Klubu mladých železničiarov.

V minulosti známa železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc napríklad stáli sympatické staničné budovy. Súčasťou železničky tiež bola výhybňa VPRED, kde sa vlaky mohli dokonca križovať. V rámci projektu dôjde tiež k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku Ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu. Pôjde tak o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.

———————————————————————————————-

——————————————————————————————-

V Čermeli vyrastá nástupište
Detská železnica sa už čoskoro dočká riadneho perónu. Nastupovanie a vystupovanie z vlakov tak už bude oveľa pohodlnejšie. Nové nástupište ocenia najmä rodičia s kočíkmi, cyklisti, deti a ľudia s obmedzeným pohybom. Výstavbu nástupišťa podporila Nadácia VÚB sumou 3 000 €. Ruku k dielu priložili pracovníci spoločnosti Cesty Košice a naši dobrovoľníci.
www.facebook.com/detskazeleznica/posts/1755366141148127

Pomôcť môžete aj vy:
www.detskazeleznica.sk/-pomozte-nam

———————————————————————————————–

Nezisková organizácia, ktorá Košickú detskú historickú železnicu prevádzkuje, získala v minulom roku prostriedky z Nadácie VÚB v hodnote 10-tisíc eur na výstavbu novej staničnej budovy v Čermeli. Hrubá stavba by mala byť ukončená ešte do zimy.

Na výstavbu však ešte stále nie je dosť peňazí. „Získavame prostriedky z darov a sponzorských príspevkov. Sme presvedčení, že veľkú časť nákladov ušetríme vďaka výdatnej pomoci dobrovoľníkov a podporovateľov detskej železnice. Okrem toho sa nám v týchto dňoch podarilo uspieť aj v grantovom programe Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košického samosprávneho kraja, kde sme na zriadenie vnútorných priestorov získali sumu 10-tisíc eur. No ani to nebude stačiť na pokrytie všetkých nákladov spojených s výstavbou. Preto aj touto cestou pozývame verejnosť, firmy, podnikateľov, ak by sa našiel niekto, kto by nás chcel podporiť stavebným materiálom, mechanizmami, odbornou prácou alebo len prísť pomôcť, budeme veľmi radi,“ hovorí Ľ. Lehotský kezeleznica@gmail.com

www.kosicednes.sk/tip-za-10-eur-cermeli-nova-stanicka

Updated: 24. marca 2019 — 21:59

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.