Výstavba novej prehrádzky na Mlynskom náhone

4. decembra 2019 sa začala výstavba prehrádzky v Mlynskom náhone pri mostíku na Čárskeho ulici. Prehrádzka bude umiestnená asi 10 metrov pred mostíkom. Postavenie prehrádzky iniciovalo naše občianske združenie, ako riešenie trvalo nízkej hladiny Mlynského náhonu v jeho hornej časti. Hladina bude nad prehrádzkou zvýšená asi o 30 centimetrov, čo spôsobí prekrytie betónových panelov vodou a zabezpečí stabilnú výšku hladiny v tomto úseku. Vďaka vyššej hladine bude tiež umožnené vybudovanie koreňovej čističky vody, ktorá bude eliminovať zákal pravidelne pritekajúci z Hornádu.
V minulosti už bola na tomto mieste vybudovaná prehrádzka. Bola však zbúraná, aby sa umožnilo splavovanie Mlynského náhonu počas podujatí Košické Benátky v 90. rokoch minulého storočia. Dopady tohto rozhodnutia, žiaľ, neboli domyslené.
Prehrádzka bude mať na pravom brehu manipulačnú šachtu s výpustným otvorom a stavidlami, čo umožní zníženie hladiny Mlynského náhonu počas zimnej prevádzky a tiež celkové vypustenie jeho horného úseku. Z uvedeného dôvodu bude existujúca kyneta, ktorá je vedená stredom koryta, presmerovaná k pravému brehu k manipulačnej šachte. Autorom projektu je Ing. Otakár Hrabovský.
Výstavba prehrádzky má byť ukončená do konca januára 2020 a celková cena investície nepresiahne 43 tisíc eur.

https://mlynskynahon.sk/nova-prehradzka-pri-carskeho-ulici-je-vo-vystavbe/

Updated: 28. decembra 2019 — 16:25

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.