Výstavba nového úseku cyklotrasy na sídlisku Nad jazerom

Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“

Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu“. 
Cyklistická cestička vedie po pravom brehu rieky Hornád od hate Vyšné Opátske ku koncu Ladožskej ulice, prepája koniec existujúcej cyklotrasy od parkoviska pri bufete pri hati na Jenisejskej ulici a chodník vedúci po nábreží Hornádu v mieste ukončenia Ladožskej ulice. 
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť STRABAG s.r.o., ktorá už pripravuje dané územie a dnes (12. 11. 2018) začala stavebné práce na uvedenej cyklistickej komunikácii. Tento nový úsek prepojí dve existujúce cyklistické komunikácie v mestských častiach Nad Jazerom a Krásna. Plánovaný termín ukončenia tejto cyklotrasy je druhý štvrťrok 2019. 

www.kosice.sk/article.php?id=22010

S výstavbou košickej cyklotrasy dlhej 375 metrov sa začne v septembri

Výstavbou nového úseku sa spoja dve nemotoristické komunikácie vedúce po nábreží rieky Hornád na sídlisku Nad jazerom.

Košice 6. septembra (TASR) – Predpokladaný začiatok výstavby cyklistického chodníka v úseku od Mlynského potoka do Hornádu – sídlisko nad Jazerom je mesiac september. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.
Nová cyklistická komunikácia bude viesť od hate Vyšné Opátske, pravým brehom Hornádu, poza garáže, ponad ústie Myslavského potoka a vyústi na konci Ladožskej ulice. Výstavbou absentujúceho úseku sa prepojí koniec existujúcej cyklotrasy od parkoviska pri hati na Jenisejskej ulici s chodníkom vedúcim po nábreží Hornádu, po koniec Ladožskej ulice,“ uviedla Šnajdárová.
Výstavbou nového úseku v celkovej dĺžke 375 metrov sa podľa jej slov spoja dve nemotoristické komunikácie vedúce po nábreží rieky Hornád na sídlisku Nad jazerom. „Vytvorí sa tým aj súvislý úsek medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11 v mieste, ktoré je v súčasnosti nepriechodné,“ povedala.
Náklady na realizáciu predstavujú sumu 120.000 eur s DPH. „Projekt ‚Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu‘ bude spolufinancovaný zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov,“ dodala Šnajdárová.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je apríl 2019.

www.teraz.sk/regiony/kosice-s-vystavbou-cyklotrasy-dlhej

————————————————————————————————-

Predmetom riešenia stavby je vybudovanie cyklistického chodníka, ktorý vedie po pravom brehu rieky Hornád od hate Vyšné Opátske ku koncu Ladožskej ulice, prepája koniec existujúcej cyklotrasy od parkoviska pri bufete pri hati na Jenisejskej ulici a chodník vedúci po nábreží Hornádu v mieste ukončenia Ladožskej ulice. Cestička pre cyklistov je navrhnutá 2 ako dvojpruhová obojsmernú komunikácia slúžiaca pre prejazd cyklistov. Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej cestičky je 374,29 m. Navrhovaná cyklistická komunikácia bude bezprašná s asfaltovým povrchom. Cyklistický most má dĺžku 18,4 m a preklenie potok povyše stavidla malej vodnej elektrárne. Most bude oceľový a založený na železobetónových oporách na oboch brehoch. Okolie cyklotrasy bude upravené formou zatrávnených zelených plôch. Pozdĺž garáži, na západnej strane plánovanej cyklistickej komunikácie, je navrhovaná náhradná výsadba ako sprievodná zeleň cyklotrasy pozostávajúca z výsadby krov a stromov. Zámer vybudovania cyklistickej cestičky spojí dve nemotoristické komunikácie, vedúce po nábreží rieky Hornád na sídlisku Nad jazerom, čím vznikne súvislý úsek cyklistickej trasy po brehu rieky vedúci cez celú mestskú časť Nad Jazerom. Zároveň sa vytvorí aj súvislý úsek medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11 v mieste, ktoré je v súčasnosti neprechodné. Realizáciou diela sa zlepší prístup obyvateľov a návštevníkov mestskej časti do rekreačného územia pri Hornáde, do centra mesta po existujúcom úseku cyklotrasy a prispeje k rozvoju prímestskej rekreácie a cestovného ruchu v nadväzujúcom území južne od Košíc.

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=57467

Updated: 16. júla 2019 — 22:09

1 Comment

Add a Comment
  1. Dobrý deň,
    ak sa rekonštruovala hať medzi sídliskom Nad Jazerom a MČ Vyšné Opátske tak to bol otvárať vtedajší premiér Robert Fico a spol. Robilo sa okolo toho veľké halo ak tu bol.
    Teraz sa tento smiešny krátky úsek po neskutočne dlhej dobe konečne niekedy dokončí a tiež to príde otvárať nejaký minister a bude sa piť, jesť, atď. ??? Z našich peňazí ???
    A kedy sa spraví obyčajný chodník od MČ Vyšné Opátske ? Hať sa opravila, na strane Jazera sa to spravilo pekne, a opačná strana ??? Chýba tam asi 30 metrov chodníka. Kedy bude spojený chodník hrádze s mostom ? Do kedy budeme chodiť po blate ???

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.