Výstavba nemocnice pre malé zvieratá

Výstavba Univerzitnej veterinárskej nemocnice, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat v objekte Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Komenského ulici č.73 v Košiciach.


Vizualizácie: MarsPro

2-podlažná stavba s podkrovím by mala byť dokončená do októbra 2015.
Na 1.nadzemnom podlaží sú situované priestory pre zázemie študentov (šatne), Oddelenie PGA a pôrodnice, CT ambulancia a magnetická rezonancia, infekčné oddelenie, úžitkové a technické priestory (kotolňa). Na 2. nadzemnom podlaží je situovaný hlavný vstup, registrácia pacientov, prepojenie nového objektu s obj. č.26, odborné ordinácie, RTG a operačné priestory so zázemím (hygienický filter,sterilizácia a pod.). V podkrovnom podlaží sú umiestnené kancelárie pre vedenie nemocnice, kabinety a kancelárie pre pedagógov -doktorov, cvičebne pre teoretickú výuku, a technické priestory (strojovňa VZT). 

Celková výška investície dosahuje 2 640 000 €. Z toho 85% tvorí nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ, 10 % financie zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 percent, čo je 132 000 €,  zaplatí univerzita z vlastných zdrojov.

Updated: 1. apríla 2019 — 21:17

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.