Výstavba bytového domu na Luníku IX

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Predmetom zákazky je výstavba nájomného bytového domu pre marginalizované komunity. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Hrebendova ul., par. č. 4745/72, 4745/63, k.ú. Luník, Košice – Luník IX. Stavba je navrhovaná ako trojpodlažný bytový dom štvorcového pôdorysu o rozmeroch strán 16,50 m. V rámci podlaží sú riešené jednotlivé bytové jednotky s vlastným hygienickým zázemím a samostatným vstupom. 
Počet bytov celkom: 12
Podlahová plocha objektu celkom: 731,99 m2
Zastavaná plocha objektom: 272,27 m2.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 07.07.2014 09:00
Kritéria vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Otváranie ponúk: Dátum a čas: 07.07.2014 10:00

https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/247918

 —————————————————————————————————————

Mesto chystá na Luníku IX novú bytovku s 12 bytmi s výmerou od 37 do 54 m2 za maximálne 633 600 EUR z eurofondov. Peniaze ponúka ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v nedávno zverejnenej výzve. Podmienkou ale je, aby výstavba bola hotová do októbra 2015 a stavba má potom vydržať aspoň 5 rokov. Mesto by malo výstavbu spolufinancovať sumou 32-tisíc, no tie údajne bude žiadať od úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Byty môžu dostať len tí, ktorí majú pracovnoprávny vzťah, bezúhonnosť, plnenú povinnú školskú dochádzku detí, či absenciu nedoplatkov. Podľa primátora majú v nových bytoch kúriť elektrikou. Projektant odporúča zabetónovanú plynovú „podlahovku“, nie demontovateľné radiátory. Podľa architekta je možné výsledný projekt oproti vizualizácii minimalizovať –  omietky, potery, schodiská, výplne, nech je málo skla, ocele a odmontovateľných predmetov, ktoré možno speňažiť, spáliť či zničiť.
O prihlásení Košíc do výzvy ministerstva rozhodnú poslanci na prvom tohtoročnom rokovaní.

Updated: 22. marca 2019 — 22:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.