Vyšné Opátske – Spoločenský dom

Budova bývalej školy sa nachádza v centre historickej časti obce. Keďže sa miestnemu úradu podarilo získať budovu do majetku obce, miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo prebudovať budovu školy pre potreby občanov našej mestskej časti. Po pomerne zdĺhavej príprave a povoľovacom procese sa začala prestavba budovy bývalej školy na spoločenský dom. Podarilo sa čiastočne zabezpečiť financovanie prvej časti stavebných úprav pre rok 2009. V novembri 2009 sa začala výstavba s cieľom urobiť základnú statickú prestavbu a stavebne uzavrieť objekt v novom tvare.

Spoločenský dom bude mať dva samostatné trakty, prízemný skôr spoločenského charakteru a samostatný trakt na poschodí, ktorý by mal byť viac športový a relaxačný. Vo dvore objektu sa zachová zelená plocha a dobudujú sa dve vstupné prízemné prístavby. Nevzhľadná zastávka autobusu sa zakomponuje do nástupnej prístavby.

Updated: 28. marca 2019 — 20:52

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.