Výrub stromov pri Kostolianskej

Náhradná výsadba

Na brehoch Čermeľského potoka v roku 2012 vyrúbali 32 starých topoľov

Náhradná výsadba

Obdobie vegetačného pokoja využíva Správa povodia Hornádu a Bodvy Slovenského vodohospodárskeho podniku v Košiciach na výrub prestarnutých stromov, ktorý sa uskutoční do konca marca.
„K tomuto kroku pristupujeme kvôli havarijnému stavu porastu, ktorý ohrozuje chodcov. Dreviny sú napadnuté imelom, čím dochádza k usýchaniu koruny stromov a pôsobením poveternostných vplyvov k padaniu polámaných konárov,“ vysvetlil hovorca ŠVP Pavel Machava.
Ako sme sa dozvedeli, hrozbou je 32 topoľov čiernych, ktoré tvoria brehový porast Čermeľského potoka od Kostolianskej cesty po ulicu Pod šiancom smerom k zaústeniu potoka do Hornádu.
Mesto dalo súhlas na výrub v dvoch etapách ešte vlani. Zároveň vydalo rozhodnutie o náhradnej výsadbe do konca marca budúceho roka.
Staré topole nahradí trojnásobný počet stromov. Vysadí sa 90 jaseňov štíhlych. Správca toku má povinnosť starať sa o náhradnú výsadbu počas troch rokov.

http://korzar.sme.sk/c/6208699/na-brehoch-cermelskeho-potoka-vyrubu-32-starych-topolov.html

stromy.jpg

Updated: 6. apríla 2019 — 20:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.