Výrub stromov na Zelenom dvore

Vyjadrenie magistrátu mesta k výrubu
Orez a výrub stromov v lokalite Zelený dvor pri diaľničnom privádzači bol vykonaný zamestnancami Mestských lesov.
„Ide o štandardný postup Mestských lesov, ktorý má regulovať hustotu drevín. Zásah bol vykonaný v minimálne potrebnom rozsahu, sčasti odstránením drevín a sčasti skrátením korún drevín. Z hľadiska ochrany prírody bol rešpektovaný termín výrubu mimo hniezdneho obdobia vtákov v 31. týždni 2012.“

Zaujímavé, že (zatiaľ) boli vyrúbané iba stromy, ktoré by v priebehu krátkeho času mohli zacláňať výhľadu na MegaBillboard.

Updated: 27. júna 2019 — 21:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.