Výmenník Važecká

Transformácia výmenníka tepla na kultúrno-športové centrum

Riešenie transformácie nepotrebného výmenníka tepla na sídlisku. Fasáda je riešená ako športová lezecká stena, strecha je navrhovaná ako obytná s aplikáciou 4 veľkých stromov na rohoch.

„Hlavným zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových častí mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a kultúrnych podujatí nielen počas roka 2013, ale i po ňom,“ priblížila úlohu projektu výkonná manažérka n. o. Košice 2013 Blanka Berkyová. Ako spresnila, súčasťou projektu je premena nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné centrá, tzv. kultúrne body okraja.
Výmenník na Važeckej ulici bude orientovaný na multimediálne tvorivé dielne, tanec, hudbu, prvky alpinistickej subkultúry.
Celková hodnota rekonštrukcie výmenníkov, ktorú bude realizovať spoločnosť PKB invest, s. r. o., je vo výške 1 322 458, 24 eur. V rámci rekonštrukcie bude realizovaná kompletná rekonštrukcia objektov, vytvorenie multifunkčných miestnosti pre kultúrno-spoločenské aktivity a zázemia pre personál a návštevníkov, úprava striech pre ich funkčné využitie a tiež terénne a sadové úpravy okolia.
Updated: 1. apríla 2019 — 20:44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.