Vs. ústav srdcových a cievnych chorôb

Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH – rozšírenie a dostavba

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., v Košiciach zrealizuje dostavbu svojej budovy na Ondavskej ulici. Cieľom je zvýšiť ambulantné a lôžkové kapacity, najmä rozšírenie lôžkovej časti pre pacientov s angiologickými ochoreniami a srdcovým zlyhaním. Prístavba so štyrmi nadzemnými podlažiami bude stáť 5,595 milióna eur, realizovaná bude z vlastných zdrojov. 

Ústav dnes podpísal zmluvu s dodávateľskou firmou Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ktorá uspela v elektronickej aukcii. Práce začnú v marci, prebiehať budú za plnej prevádzky bez vplyvu na chod ústavu. Zhotovenie hrubej stavby bude podľa zmluvy trvať 14 mesiacov, kompletná realizácia s montážou technológií a prístrojového vybavenia 20 mesiacov. „S novou budovou bude súvisieť nárast výkonov, počtu zamestnancov, ale aj niektoré nové kvalitatívne výkony, ktoré sme dosiaľ nerobili. Chceme sa stať naozaj nielen európskym, ale aj svetovým špičkovým pracoviskom, čo by nám celý ten komplex umožnil,“ konštatoval dnes predseda predstavenstva František Sabol. Slávnostné otvorenie prístavby je plánované na 1. januára 2018, ústavu by malo pribudnúť zhruba 90 zamestnancov.

VÚSCH aj takýmto spôsobom reaguje na nárast počtu pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Dostavba umožní vytvoriť samostatné oddelenie s možnosťou implantácie podporných systémov srdca, do budúcna aj transplantácií. „Vďaka tejto dostavbe rozšírime aj spektrum diagnostických a terapeutických metodík vrátane využitia vlastného kardio CT prístroja a zriadime špičkovú operačnú sálu na realizáciu hybridných operačných výkonov,“ uviedol Sabol. Počet ambulancií sa zvýši o šesť, lôžok na štandardnom oddelení pribudne 24, intenzívnych – monitorovaných lôžok 13. Vzniknú aj nové vysokošpecializované ambulancie.

Minister zdravotníctva Viliam Čislák (nominant Smeru-SD) ocenil VÚSCH ako špičkové špecializačné pracovisko v rámci Slovenska, ktoré spĺňa kritériá vrcholného ústavu srdcovocievnej medicíny. „Je to pozitívna správa pre pacienta a určite aj pre zdravotnícky personál z tohto regiónu. Sú tu komfortné priestory, v ktorých je radosť pracovať,“ komentoval minister chystané rozšírenie priestorov ústavu, ktorého jediným akcionárom je ministerstvo zdravotníctva.

VÚSCH vznikol v roku 2003, novú budovu na Ondavskej ulici otvoril v roku 2009. Z finančných dôvodov bola druhá etapa časti stavby odložená. V súčasnosti je podľa vedenia ústavu aktuálna aj vzhľadom na každoročný zisk a pozitívny vývoj hospodárenia. Víťazný dodávateľ stavby uspel v elektronickej aukcii spomedzi ôsmich uchádzačov. Sabol informoval, že úspora v aukcii bola 1,85 milióna eur.

Kardiovaskulárne ochorenia majú stúpajúci trend, sú najčastejšou príčinou úmrtí, ako aj invalidity a zníženej kvality života. V roku 2015 vo VÚSCH vykonali 56.000 ambulantných a ústavných výkonov.

Zdroj: TASR

———————————————————————————————-

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján LORENC, Ing. arch. Viktor GUTH, Ing. Jaroslav JURIČKO
Hlavný projektant: ARTES Design, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s. r. o.
Stavebník: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Investičné náklady s DPH: 28,90 mil. €

O stavbe: Budova na poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečby, ako aj operačných výkonov. Je to prvá budova v odvetví zdravotníctva, ktorá sa postavila na Slovensku po 20 rokoch. Svojim komplexným architektonickým, urbanistickým a dispozičným riešením, vybavenosťou medicínskou technikou bude slúžiť pacientom i zo zahraničia.

Updated: 1. apríla 2019 — 21:15

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.