Vodojem a prívod vody pre Pereš a Vyšný Lorinčík

Od leta budú mať obyvatelia Pereša a Vyšného Lorinčíka pitnú vodu z nového vodojemu

       Koncom júna bude ukončená stavba vodojemu v Lorinčíku. Z vlastných zdrojov ju financuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pričom celkové náklady predstavujú 499 497,65€.
     S výstavbou, ktorú pre VVS, a.s. realizuje spoločnosť Ekoúnia s.r.o. z Michaloviec, sa začalo pred rokom v júni. Stavebný dozor na stavbe za VVS, a.s. vykonáva Ing. Miroslav Kondor.
     Nový vodojem by mal byť do užívania odovzdaný počas letných prázdnin. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú akumuláciu vody s požadovaným tlakom vrátane zdravotného zabezpečenia vody a jej prívodu do spotrebiska. Na nový vodojem v tejto lokalite Košíc by sa mali napojiť obyvatelia MČ Košice – Pereš a MČ Lorinčík, resp. IBV Vyšný Lorinčík. 

V rámci tejto stavby sa zrealizuje:
SO 1103 Vodojem Lorinčík II 2x 250m³
Oplotenie vodojemu – SO 1105 (30x40m)
Terénne a sadové úpravy vodojemu – SO 1107
Odpad z vodojemu – SO 1106 dĺžky 48,85 m
NN Prípojky k vodojemu – SO 1108 dĺžky 321,0 m
Výtlačné potrubie – SO 1101 dĺžky 302,20 m
Zásobovacie potrubie – SO 1102 dĺžky 302,20 m
Rekonštrukcia jestvujúcej armatúrnej šachty a prístupová komunikácia k vodojemu v dĺžke 294,12 m.

     Výhľadovo bude vodojem zásobovať kvalitnou pitnou vodou vyše 3 tisíc obyvateľov Pereša a Lorinčíka. Predmetná stavba  tak zabezpečí požadovanú – normovú akumuláciu vody pre obyvateľov spomínaných lokalít. Navrhované miesto osadenia vodojemu bolo zvolené tak, aby bol zabezpečený dostatočný hydrodynamický tlak v celej zástavbe uvedených mestských častí. Výška stavby od jej základov po koniec sedlovej strechy je 7,59 metrov. Predpokladaná priemerná denná spotreba vody by mala byť po spustení stavby v objeme 260,5m³ za deň.

 Mgr. Monika Murová, Agentúra PENELOPA, s.r.o.
                                               PR zástupca VVS, a.s.

Updated: 20. apríla 2019 — 22:28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.