Villa Kalvária

Pôvodný názov – Vila Rozália = nový názov – Villa Kalvária

Unikátny bytový dom Villa Kalvária ponúka 12 nadštandardných bytových jednotiek v uzavretom areáli. Súčasťou vonkajších spoločných priestorov bude altánok s krbom i malou kuchynkou, saunový domček pre obyvateľov Villy Kalvária a pozemok s okrasnou flórou. 

K dispozícii bude aj 25 parkovacích miest, z ktorých 19 bude umiestnených na vonkajšom uzavretom a ohradenom parkovisku. Zvyšných 6 parkovacích miest bude situovaných vo vnútri bytového domu v podobe garážového státia.

Ku každému bytu prislúcha aj pivničný priestor, ktorý je zahrnutý do ceny bytu.

http://www.villakalvaria.sk/

Stavba „VILA ROZÁLIA, Košice, Stará Spišská cesta“
(+neskoršia zmena stavby – dostavba 3.NP
a ustupujúceho podlažia – viď nižšie)
www.kosice.sk/article.php?id=14556

Stavba pozostáva zo stavebných úprav jestvujúcej budovy bývalej výmenníkovej stanice, ktorá bude slúžiť ako bytový dom so šiestimi bytovými jednotkami a spoločnou garážou. Objekt po stavebných úpravách bude dvojpodlažný s nosnou oceľovou konštrukciou stavby a výplňovým obvodovým murivom z pórobetónových tvárnic so zateplením. Strešná  konštrukcia strechy bude šikmá oceľová s krytinou z lakoplastovaného plechu. V objekte bude interiérové schodisko umožňujúce vstup na 2. podlažie.

Zastavaná plocha:      448 m2
Spolu byty – 577 m2
Spoločné priestory – 180,24 m2

Dispozíčné riešenie stavby:

1.nadzemné podlažie:
byt č.1 – zádverie, 2x izba, predsieň, komora, kotolňa, obývacia izba s kuchyňou, predsieň WC, WC, kúpeľňa, úžitková plocha 104,87 m2 
byt č. 2 –  predsieň, obývacia hala s kuchyňou, komora, WC, chodba, kúpeľňa, šatník, 2x izba, úžitková plocha 106,35 m2
miestnosť pre plynomer, parkovanie, schodisko, príručný sklad,

2. nadzemné podlažie:
byt č. 3 – predsieň, 2x izba, obývacia hala s kuchyňou, balkón, WC, kúpeľňa, komora, úžitková plocha 86,12 m2 
byt č. 4 – komora, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou, 2x balkón, 2x izba,  predsieň, úžitková plocha 94,60 m2 
byt č. 5 –  3x izba, 2x balkón, obývacia izba s halou, WC, kúpeľňa, komora, predsieň, úžitková plocha 94,60 m2
byt č. 6 – komora, kúpeľňa, WC, obývacia hala s kuchyňou, 2x balkón, 2x izba, predsieň, úžitková plocha 88,61 m2 
schodisko, chodba

celková úžitková plocha bytov – 573,17 m2  

 

Stavba „VILA ROZÁLIA, Košice, Stará Spišská cesta“, nadstavba 3. NP a ustupujúceho podlažia 
www.kosice.sk/article.php?id=15236

Stavba pozostáva z nadstavby tretieho nadzemného podlažia s ustupujúcim podlažím na budove bytového domu na ul. Stará Spišská cesta. Na 3. nadzemnom podlaží budú 4 bytové jednotky a na poslednom ustupujúcom podlaží 2 bytové jednotky s terasami.

Nosnou konštrukciou stavby je oceľový rám a oceľová stropná konštrukcia. Preklady a vence sú železobetónové monolitické. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic príslušných hrúbok. Strecha stavby je plochá s krytinou SBS strešných plášťov. Prepojenie podlaží je zabezpečené dobudovaním schodiska v existujúcom schodiskovom priestore.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia – 446,53 m2
Zastavaná plocha posledného ustupujúceho podlažia – 446,53 m2
– z toho byty – 228,3 m2
– plocha terás – 223,3 m2

Úžitková plocha 3. nadzemného podlažia a posledného ustupujúceho podlažia spolu: 553,1 m2

3. nadzemné podlažie:
chodba, schodisko
byt č.7 – predsieň, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, balkón, WC, kúpeľňa, komora
byt č. 8 –  komora, WC, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou balkón 2x, 3x izba, predsieň
byt č. 9 – 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, WC, kúpeľňa, komora, predsieň
byt č. 10 – komora, kúpeľňa, WC, obývacia izba s kuchyňou, balkón 2x, izba 2x, predsieň

posledné ustupujúce podlažie:
chodba
byt č. 11 – chodba, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, WC, kúpeľňa, komora, miestnosť pre kotol, terasa
byt č. 12 – chodba, 2x izba, obývacia izba s kuchyňou, WC, kúpeľňa, komora, miestnosť pre kotol, terasa

Updated: 22. marca 2019 — 21:57

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.