Verejná knižnica Jána Bocatia

Piaty Ostrov kultúry vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici 5 otvára svoje brány na prahu letnej sezóny, aby ponúkol čitateľom väčší komfort a služby na úrovni 21. storočia. Modernú prístavbu pôvodného objektu ako otvorenú zónu otvorili pre verejnosť v utorok 2. júla 2013. Košický samosprávny kraj získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 956 929 eur, celkové náklady sú 1 496 513 eur. Architektonický návrh vytvoril Ladislav Bobčák, projektovo ho spracoval Ján Piliarkin. Zhotoviteľom stavby bola spoločnost PKB invest Prešov. Prvým podujatím v nových priestoroch je poetický večer venovaný košickému básnikovi Jožovi Urbanovi.
Viac tu: http://web.vucke.sk/sk/novinky/centralna-kniznica-otvara-budovu-ako-knihu.html

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice – EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Vytvoria sa podmienky pre jednu z kľúčových priorít a hodnôt spoločnosti – celoživotné vzdelávanie, zachovávanie kultúrneho dedičstva, rozvoj informačnej a na poznatkoch fungujúcej spoločnosti formou účinnejších a komplexnejších služieb.
 

Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť pre iné formy využitia – výpožičná, informačná a rešeršná činnosť, besedy, prezentácie kníh, prednášky, výstavy fotografií, kníh, literárny maratón, literárno-hudobné večery, literárne a výtvarné súťaže, workshopy, kurzy počítačovej gramotnosti.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity:
Prístavba a rekonštrukcia objektu knižnice, vrátane obstarania vybavenia:
Rekonštrukcia a realizácia prístavby nových bezbariérových priestorov, ktoré budú
plniť nasledovné funkcie:
– centrálne – ako hlavný vstupný priestor s knižničným pultom;
– priestor centrálnej registrácie nových a existujúcich čitateľov;
– priestor skrinkovej šatne;
– čitáreň dennej tlače;
– priestor s možnosťou malého občerstvenia;
– na druhom nadzemnom podlaží bude spoločenská miestnosť pre 100 ľudí;
– v letných mesiacoch sa bude využívať aj nádvorie, sprístupnené cez sklenený kŕčok spájajúci prístavbu a pôvodný objekt;
– sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie a spevnené plochy;
Interiérové vybavenie a IKT:
– audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika vrátane štruktúrovanej kabeláže;
– interiérové vybavenie (šatníkové skrinky, obslužný pult a ďalší mobiliár, vybavenie detského kútika).
Prístavbou objektu knižnice sa dosiahne jej vyšší štandard a dôjde k:
využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu v súvislosti s realizáciou projektu EHMK – Košice 2013;
rozšíreniu chýbajúcich priestorov, funkcií knižnice a vytvoreniu priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
– vytvoreniu moderného informačného, vzdelávacieho a kultúrneho zariadenia určeného najširšej verejnosti zabezpečujúceho sprístupnenie tlačeného i digitálneho obsahu dokumentov, ktoré sú zdrojom informovania, vzdelávania, osobnostného rozvoja jednotlivca a jeho kultúrnosti;
vytvoreniu otvorenej kultúrnej zóny – komunitné centrum pre rôzne záujmové a vekové skupiny;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti – vyššej participácii na kultúrnom živote;
vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu knižnice;
skvalitneniu poskytovania služieb zariadenia – moderné knižničné a informačné systémy; komunitné aktivity s rôznymi sociálnymi skupinami; bezbariérové služby zdravotne postihnutým, najmä slabozrakým a nevidiacim; atraktívny programom pre mládež, rozvoj klubovej činnosť pre záujemcov o literatúru, históriu, umenie, fotografiu.
Celkové výdavky projektu : 1 496 512,90 €
Požadovaná výška NFP : 1 421 687,26 €
Updated: 1. apríla 2019 — 20:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.