Vedecko-technický park TECHNICOM

Po približne 3-ročnej prestávke, výstavba Technicomu pokračuje.

Prestávka bola spôsobená nedostatkom financií. Celkové výdavky na projekt Technicom predstavujú 41,7 milióna eur, z toho stavebné práce majú hodnotu 8,5 milióna eur. Technická univerzita získala na projekt s podporou eurofondov nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 39 miliónov eur, vyše dva milióny eur tvorí päťpercentné spolufinancovanie.

Novú verejnú súťaž na stavebné práce, do ktorej sa prihlásilo 8 záujemcov, vyhrala spoločnosť Euro-štukonz, ponúkajúca najnižšiu cenu. Podľa zmluvy by mal byť Technicom dokončený do augusta 2015.

Vedecký park bude zameraný na aplikovaný výskum v oblastiach informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, strojárstvo, stavebné inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo.

Multifunkčný komplex vedecko-technologického parku bude po svojom dokončení plniť niekoľko základných úloh. Jeho cieľom bude vytvárať vhodné podmienky začínajúcim malým a stredným podnikateľom orientovaným na vývoj inovačných technológií, poskytovať priestor takým spoločnostiam, ktoré hodlajú vybudovať nové výskumné a vývojové centrá s využitím miestnej kvalifikovanej pracovnej sily a tiež poskytovať začínajúcim firmám centrálne služby. Ide napríklad o prenájom rokovacích a prednáškových sál, ekonomické, daňové či právne poradenstvo, kde predpokladáme aktívnu účasť školiteľov a profesorov univerzity.

http://www.tuke.sk/

Updated: 4. apríla 2019 — 21:52

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.