Urbanova veža – rekonštrukcia

Práce na reštaurovaní portálu Urbanovej veže sú ukončené.

Reštaurovanie portálu Urbanovej veže je ukončené
(Tlačová správa) 
1.októbra 2013 spustila nadácia VÚB internetové hlasovanie pod názvom Poklady môjho srdca 2013, ktorého víťaz mal získať úhradu reštaurátorských prác na portáli vo svojom meste. 
Hlasovanie, do ktorého bolo zaradených 12 slovenských, trvalo presne mesiac a bolo tesné a napínavé do poslednej chvíle. Košičania a sympatizanti sa vyburcovali ku klikaniu prostredníctvom sociálnych sietí, oznamov v kostoloch, ako aj upozornením na potulkách mestom . 
„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí hlasovali a hlavne Nadácii VUB za výber nášho portálu do súťaže (z veľkého množstva) a za poskytnuté finančné prostriedky. Odteraz si obyvatelia a návštevníci mesta vďaka ním môžu pozrieť krásne zreštaurovaný kamenný portál Urbanovej veže.“ Uviedol ThLic. František Šándor – dómsky dekan.

Reštaurátorské práce, ktoré prebiehali na kamennom portáli od apríla do augusta 2014, boli ukončené. Jeho ozdobná časť je teraz esteticky omnoho príťažlivejšia, jeho renesančný nápis okrem toho aj čitateľnejší.

————————————————————————————————–

V týchto dňoch sa začína s rekonštrukciou vstupného portálu Urbanovej veže. Financie na obnovu sa podarilo získať vďaka Nadácii VÚB, ktorá minulý rok vyhlásila verejné internetové hlasovanie, ktorého víťaz mal získať financie na obnovu niektorého zo vstupných portálov. Verejnosť mohla dať svoj hlas niektorému z 9 objektov po celom Slovensku. V tomto hlasovaní nakoniec vyhral práve portál Urbanovej veže, no financie na obnovu nakoniec získali aj tí, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste.

Vstupné portály volajú po oprave

B R A T I S L A V A (1. október 2013) – Deväť vstupných portálov do historických budov na Slovensku bude bojovať v internetovom hlasovaní. Tomu, ktorý získa najväčší počet klikov, udelí Nadácia VÚB grant na obnovu. Ide o každoročnú aktivitu Poklady môjho srdca, ktorou chce Nadácia VÚB prebudiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo. Hlasovať môžete na stránke www.vub.sk/portaly do konca októbra.

Každý rok je súťaž zameraná na jeden typ pamiatok. V úvodnom roku 2009 to boli zvonice, neskôr historické hodiny, sochy a vlani zase mestské brány. Rekonštrukciu víťazných pamiatok financovala Nadácia VÚB a dnes sa opäť skvejú v novom šate. Hlasovať za „svojho favorita“ môžu všetci, ktorým nie je ľahostajné v akom stave sa nachádza kultúrne dedičstvo ich mesta. V súťaži nerozhoduje veľkosť mesta, veď grant na obnovu v minulosti dokázala získať napríklad malá podtatranská obec Vrbov.

Tento rok budú o priazeň verejnosti bojovať vstupné portály. Devín, Košice, Levoča, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Zvolen a Žilina. To je zoznam miest, kde sa nachádzajú historické portály zapojené do súťaže. V minulosti mala architektúra vstupu veľký psychologický účinok a spoluvytvárala prvý dojem o priestore a jeho vlastníkovi. Najbohatšie riešené boli tie na cirkevných objektoch, na šľachtických sídlach, prípadne na historických radniciach a verejných budovách. Súčasťou portálu býva sochárska výzdoba, viažuca sa buď k majiteľovi budovy, alebo jej staviteľovi. Kto bude v súťaži úspešný, sa ukáže 31. októbra 2013, kedy sa hlasovanie uzavrie. Portál s najväčším počtom klikov dostane od Nadácie VÚB prostriedky na obnovu. Výsledky hlasovania budú zverejnené 4. novembra. 

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=64&PressID=85

http://www.vub.sk/portaly/

Updated: 28. marca 2019 — 20:28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.