Úprava lesných ciest nad Myslavou

Podľa informácií, ktoré poskytli Mestské lesy Košice pre denník Košice:dnes, prebiehajúce zemné úpravy a budovaný priepust prepoja dve už existujúce slepé zvážnice. Prepojená zvážnica bude slúžiť na lepšie sprístupnenie lesných porastov v danej lokalite a zjednodušenie obhospodarovania majetku.
Novovybudovaný priepust bude plniť aj protipovodňovú funkciu.
V budúcnosti plánujú na tejto prepojenej zvážnici rozšíriť sieť cyklotrás a turistických chodníkov, čo doterajší stav terénu neumožňoval.

Updated: 28. marca 2019 — 17:34

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.