Úprava križovatky na Námestí osloboditeľov

Stavebné práce boli síce ukončené už pred Vianocami 2016, avšak realizátor stavby (spol. Aupark, respektíve HB REAVIS MANAGEMENT s.r.o.) musel po ukončení prác ešte zabezpečiť všetku dokumentáciu, potrebnú na účely kolaudačného konania. Dokumenty doručil realizátor prác mestu dnes (3. 1. 2017), a stavebník (Mesto Košice) ihneď po ich po prevzatí podal na príslušný stavebný úrad žiadosť o začatie stavebného konania. Odborníci z referátu dopravy Magistrátu mesta Košice predpokladajú, že nový jazdný pruh bude motoristickej verejnosti k dispozícii po skolaudovaní stavby, koncom januára, prípadne začiatkom februára tohto roka. 

Po otvorení pruhu bude zmena v organizácii dopravy spočívať v tom, že súčasné tri jazdné pruhy v smere západ- východ budú doplnené o ďalší pruh v smere východ- západ. Dôjde tak k odstráneniu nutnosti obchádzok motorových vozidiel cez Fejovu ulicu pri jazde od Auparku smerom na západ. Z dôvodu zvýšenia priepustnosti dopravy v tomto úseku, a tiež na podnet Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, má Mesto Košice snahu sprevádzkovať (kým nebude skolaudovaný protismerný pruh) aj tretí jestvujúci pruh. V súčasnosti sú totiž pre motoristov k dispozícii iba dva, tretí bol dočasne zabratý z dôvodu realizovania prác na protismernom pruhu.

Stavba protismerného pruhu si vyžiadala čiastočné uzatvorenie Štúrovej ulice v úseku Fejova ulica – Južná trieda v období od 23. 10. do 31. 12. 2016. Uzávierka bola po schválení Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ Košice riadne vyznačená prenosným dopravným značením. Navyše bol dočasne, zrušený aj tzv. bus – pruh, aby premávka motorových vozidiel bola počas výstavby protismerného jazdného pruhu čo najplynulejšia. 

Pri výstavbe protismerného jazdného pruhu sa nevyskytli žiadne nepredvídané okolnosti, stavba si vyžiadala celkové finančné náklady vo výške 107 – tisíc Eur, pričom pôvodne odborníci predpokladali finančné náklady až vo výške 125 – tisíc Eur.

www.kosice.sk/article.php?id=18670

————————————————————————————————

Realizácia jedného protismerného pruhu od Auparku smerom na Štúrovu, bez nutnosti využívať prejazd cez Fejovu ulicu.

Po novom by mali autá premávať od Auparku po jednopruhovej ceste, vybudovanej medzi protismernou dvojprúdovkou na Štúrovej (smer od Steel Arény) a Pamätníkom neznámeho vojaka. Napojiť sa má na už existujúcu cestu, ktorá teraz slúži na prejazd z Fejovej.


 

——————————————————————————————

Realizátor protismerného pruhu pri Auparku na Námestí osloboditeľov (spol. Aupark, resp. HB REAVIS MANAGEMENT s.r.o.) chce dňa 27. 10. 2016 zabezpečiť v danej lokalite aj vodorovné dopravné značenie, avšak kvôli nepriaznivému daždivému počasiu to doposiaľ nebolo možné.

Stavba protismerného pruhu si vyžiadala čiastočné uzatvorenie Štúrovej ulice v úseku Fejova – Južná trieda v období od 23. 10. do 31. 12. 2016. Uzávierka bola po schválení Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva PZ Košice riadne vyznačená prenosným dopravným značením. Navyše bol, takisto dočasne, zrušený aj tzv. bus – pruh, aby premávka motorových vozidiel bola počas výstavby protismerného jazdného pruhu čo najplynulejšia. Mnohí vodiči ale túto možnosť nevyužívajú, a podieľajú sa tak na vytváraní zbytočného dopravného „chaosu“. 

www.kosice.sk/article.php?id=18264

——————————————————————————————————-

Od pondelka 24.10.2016 sa začínajú práce na výstavbe nového jazdného pruhu.
Počas prác bude pôvodná 3-prúdová cesta (2 pre autá, 1 pre MHD) zredukovaná do 2 pruhov pre autá aj MHD.

——————————————————————————————-

Súvisiace odkazy:

kosice.korzar.sme.sk/nove-sachy-pri-kosickom-auparku-auta-nepojdu-cez-fejovu
kosice.korzar.sme.sk/pri-kosickom-auparku-postavia-novu-cestu-protismer

Updated: 24. marca 2019 — 21:57

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.