Umelecké kovolejárstvo

Expozícia bola presťahovaná do Urbanovej veže a kazematov.

Špecializovaná výstava Východoslovenského múzea (pôvodne inštalovaná v Urbanovej veži) približuje umelecké kovolejárstvo, ktoré má na východnom Slovensku už vyše 600 ročné tradície. Jej účelom je zobraziť zaujímavý, ale trošku zanedbaný úsek výtvarnej tvorby – umeleckého zlievania kovov od 14. storočia až po 20. storočie. Výstava nepredstavuje len diela vysokej umeleckej hodnoty, ale tiež predmety po výtvarnej stránke menej významné, ktoré však získali široké uplatnenie v úžitkovej a komerčnej tvorbe.

Najrozšírenejším umeleckým remeslom v stredoveku bolo zvonolejárstvo. Majstri odlievali zvony, krstiteľnice, neskôr delá a mažiare. Zbierka zvonov patrí k najmladším súborom múzea. Zberu kovolejárskych výrobkov sa prv nevenovala pozornosť a do zbierok sa dostali len ojedinele lejárske produkty, zakúpené od prešovskej a košickej zvonolejárskej dielne bratov Buchnerovcov, alebo priamo od farských úradov.

Základom zbierky sa stala kolekcia 19 zvonov východoslovenskej proveniencie, z ktorých k najvýznamnejším patria gotické zvony zo Spiša a zvony Ján a Urban z Košíc. V 18. storočí dochádza k prudkému rozvoju a rozmachu cinárskeho remesla a zlievačstva farebných kovov. Odlievali sa úžitkové a ozdobné predmety pre domácnosť, ako aj rôzne dekoratívne a kultové predmety.

Najväčšiu rozmanitosť dosiahla kultová lietina v oblasti úžitkových a ozdobných predmetov pre domácnosť v 19. storočí, keď dochádza k zániku cechovej výroby a k rozvoju železiarskej továrenskej výroby na domácej surovinovej báze. Z liatiny sa odlievali rôzne drobné predmety ako napr. svietniky, kalamáre, kľučky, ťažítka a podobne. Často sa dolievali aj väčšie interiérové predmety ako pece, vešiaky, lustre a zábradlia. Liatinové ozdobné náhrobníky, ktoré dali cintorínom osobizný vzhľad, sa odlievali od konca 18. storočia.

http://www.cassovia.sk/vsmuzeum/kovo.php3

Updated: 6. apríla 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.