Ulička remesiel – rekonštrukcia

Ulička remesiel je ďalším investičným projektom Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, ktorý tento pondelok vstupuje do realizačnej fázy. Ulice Rumanova, Vodná, Podtatranského, Mlynská, Stará Baštová a Hrnčiarska sú tradičnou umeleckou štvrťou mesta Košice, disponujúcou výbornou polohou a autentickým prostredím, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie turisticky atraktívnej zóny. Doteraz jej ďalšiemu rozvoju bránil predovšetkým nedostatok financií na rekonštrukciu rozbitej dlažby a verejného osvetlenia, na osadenie prehľadného značenia od Hlavnej ulice a najmä nedostatočná garancia bezpečnosti vo večerných hodinách. Vďaka projektu sa situácia do konca roka zmení.

Investícia vo výške 884 703,20 eur, ktorú bude realizovať víťaz verejného obstarávania Inžinierske stavby, a. s., bude zameraná na vytvorenie optimálneho prostredia pre rozvoj umenia a kultúry. „Zrekonštruujeme dlažbu, verejné osvetlenie a zriadime kamerový a monitorovací systém a nášľapný navigačný systém. Rekonštrukciou Uličky remesiel atraktívne prepojíme Hlavnú ulicu s ďalším investičným projektom, Kunsthalle. Nielenže tým rozšírime centrum mesta, ale ponúkneme ďalšiu atraktívnu zónu, ktorá bude využívaná počas mnohých kultúrnych aktivít v rámci Dní mesta Košice, Noci múzeí alebo Bielej noci a tiež vznikajúcich v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v rámci programu Terra Incognita,“ spresnil primátor Košíc Richard Raši.
 
Súčasne s rekonštrukciou Uličky remesiel bude v lokalite Východoslovenská vodárenská spoločnosť realizovať výmenu vodovodných a kanalizačných sietí tak, aby na konci roka 2012 bola kompletne zrekonštruovaná a pripravená plnohodnotne sa zapojiť do aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Vzhľadom na rozsah prác je potrebné rátať s úplnou dopravnou uzáverou a s obmedzeniami pre peších na uliciach: Hrnčiarska, v úseku Mlynská – Vodná ulica; Vodná, v úseku Štefánikova – Jesenského ulica; Rumanová, v úseku od lávky po Jesenského ulicu. Obmedzenia dopravy sú platné do 31. 12. 2012.
Updated: 1. apríla 2019 — 20:38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.