To najlepšie – unikátne dokumenty z fondu VKJB

Knižnica láka na vzácnosti z regionálneho oddelenia

Unikátne dokumenty z fondu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) si môžu návštevníci knižnice pozrieť počas výstavy „To najlepšie“. Prístupná bude od 7. októbra od 16:30 do 28. októbra na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Medzi vystavenými exponátmi sú prvotlače, kroniky a kalendáre. Záujemcovia o históriu ocenia najstaršie tlačené knihy – inkunábuly z 15. storočia. Tie sú najvzácnejšími písomnými pamiatkami vo fonde VKJB. Ide o teologicko-filozofické diela a komentáre k Biblii. Medzi vystavenými vzácnosťami bude aj rukopisná kronika mesta Košice Jozefa Turcsányiho z 1. polovice 19. storočia a staré knižné kalendáre vydané v Košiciach v 18. až 19. storočí. Cenným dokumentom je aj prvý literárny a jazykovedný časopis v Uhorsku Magyar Museum, ktorý vychádzal v rokoch 1788-1792 v Pešti a Košiciach.

V knižnici uvidíte aj originálne články z novín, ktoré referujú o živote a udalostiach v  Košiciach v 20-tych rokoch minulého storočia. Súčasníci sa môžu poučiť, no i pobaviť, lebo s odstupom času sa mnohé vtedy vážne témy javia ako vtipné etudy postavičiek z niekdajšieho sveta.  Vybrané ukážky zahŕňajú kuriózne prípady, krimipríbehy, ale napríklad aj tipy pre ženy, ako vyzerať dobre pri domácich prácach.

Súčasťou výstavy je tematická expozícia o živote a diele autorov, ktorých život bol úzko spätý s Košicami a  regiónom. Patria k nim Ján Bocatius, Ferenc Kazinczy, János Batsányi, Dávid Baróti Szabó, Jonáš Záborský, Sára Salkaházi, Sándor Márai. Expozícia je obohatená o dobovú obrazovú prezentáciu. Prostredníctvom literárnych textov, obrazového materiálu a súdobých artefaktov knižnica návštevníkom priblíži atmosféru časov, v ktorých tieto známe osobnosti pôsobili. Vystavené dekoračné predmety požičali súkromní zberatelia Juraj Gembický a Štefan Kolivoško, časť pochádza zo zbierok Krajského pamiatkového úradu.

http://www.vkjb.sk/podujatia/kniznica-laka-na-vzacnosti-z-regionalneho-oddelenia

Updated: 14. apríla 2019 — 21:44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.