Svedectvo starých máp

Výstava Svedectvo starých máp prezentuje reprodukcie mapových vyobrazení Košíc z obdobia 16. až 20. storočia. Predstavuje známe aj menej známe mapové diela, autormi ktorých sú zväčša významní kartografi z domáceho a zahraničného prostredia, alebo kníhkupectvá. Reprodukcie máp poskytol známy nadšenec histórie mesta, dokumentátor jeho bohatej minulosti a dlhoročný pedagóg Ing. Juraj Bauer.

Ing. Juraj Bauer (1936) je rodený Košičan a tomuto mestu i jeho významnej inštitúcii, Strednej priemyselnej škole strojníckej, založenej v roku 1872, venoval svoj doterajší aktívny život. Práve táto škola bola priestorom, v ktorom strávil vyše päť desiatok rokov svojho života: ako jej študent, od roku 1961 postupne ako učiteľ, zástupca riaditeľa a riaditeľ až do roku 1996. V dôchodkovom veku sa zaoberal dejinami nášho mesta.

Za svoju výnimočnú aktivitu, pedagogickú a publikačnú činnosť i dokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok Košíc, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Staré Mesto mu udelilo Cenu mestskej časti za rok 2008. Cenu mesta Košice Ing. Jurajovi Bauerovi udelilo v roku 2011 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
Výstava trvá: 1.10.2015 – 31.1.2016
Vstupné na výstavu, dospelí: 1 € deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

http://www.vsmuzeum.sk/vystavy/svedectvo-starych-map

Updated: 14. apríla 2019 — 21:53

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.