Stredoveké ľadnice v Košiciach

Výstava prezentuje výsledky archeologických výskumov na dvore domu Hlavná 63 – Kováčska 24 v kontexte so staršími podobnými objavmi na území historického jadra mesta. Kamenné ľadnice slúžili na uskladnenie potravín, najmä mäsa, vína a piva. Pozoruhodné kolekcie kuchynskej a stolovej stredovekej keramiky, objavené v ich zásype, patrili pravdepodobne do výbavy mestského hostinca.

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A
Trvanie výstavy: 18.10.2018 – 31.3.2019
Vstupné: 0,50€

www.vsmuzeum.sk/vystavy/stredoveke-ladnice-v-kosiciach

Updated: 14. apríla 2019 — 21:30

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.