„ŠTRAND“ – mestské kúpalisko – čéháčko

Tento obľúbený areál kúpalisko Športového klubu policajtov pri autobusovej stanici v Košiciach volajú „čéhačko“ – teda Červená hviezda, podľa úspešného vodnopólového klubu, ktorý na ňom roky pôsobil.

Na parcele určenej na športové účely bol v rokoch 1935 -1936 postavený areál kúpaliska. 
– projekt – architekt Ľudovít Oelschläger. 
– realizácia – staviteľ Hugo Bárkányi a firma Pittel a Brausewetter.

Areál pozostáva z dvoch blokových stavieb, troch bazénov a murovaného oplotenia. Kúpalisko reprezentuje jedinečný príklad funkcionalistickej architektúry. Jej charakteristické atribúty ako čisté biele fasády, pásové a kruhové okná, či konštruktivistické detaily predstavujú ukážku funkcionalizmu. Terasovite umiestnené bazény v rôznej výške boli v tej dobe technickým pokrokom.
 Mestská plaváreň (ČH), Staničné námestie, Košice je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako Kúpalisko Mestské pod č. 1137/0. V dôsledku neujasnených vlastníckych vzťahov vznikol problém, ktorý nie je vyriešený dodnes. Výsledkom je, že kúpalisko je už viac ako dva roky mimo prevádzky začala postupná deštrukcia stavebných konštrukcií. Vodu v bazénoch žiaľ nahradila burina.

Updated: 27. marca 2019 — 21:35

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.