Storočia v umení

Už prvé stanovy Hornouhorského muzeálneho spolku z roku 1874, ktorý bol predchodcom dnešnej podoby Východoslovenského múzea, vytyčujú nadčasové smery rozvoja inštitúcie a aktivity múzejných pracovníkov. „Zbierať svedectvá minulosti, tieto spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať verejnosti“ boli a ostanú hlavnými úlohami múzea.

Vyše sto rokov odbornej činnosti generácií pracovníkov na tomto poli hmotnej a duchovnej kultúry nášho národa, bohaté fondy múzea, ktoré v súčasnosti spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov, vytvárajú predpoklady na širokú expozičnú činnosť.Expozícia Storočia v umení je prezentovaná na dvoch poschodiach v priestoroch rozľahlej secesnej budovy bývalého vojenského veliteľstva z roku 1909. Tu múzeum ponúka reprezentatívny výber zbierkových predmetov, chronologicky a tématicky koncipovaných do expozičného celku zachytávajúceho vývoj umenia a umeleckých remesiel v jednotlivých slohových obdobiach.

Rozsiahla inštalačná plocha umožňuje bohaté zastúpenie všetkých druhov výtvarného umenia a umeleckých remesiel, od architektonických článkov a faksimílií nástenných malieb až po miniatúry v plastike a maľbe, sakrálne, profánne i rustikálne umenie, ale predovšetkým sa tu vystavujú diela, ktoré boli dlho pred očami verejnosti ukryté v depozitároch a reštaurátorských dielňach.

http://www.vsmuzeum.sk/

Updated: 6. apríla 2019 — 21:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.