STM Energetické oddelenie

Expozícia oddelenia energetických strojov je pomenovaná po Prof. Dr. Ing. Aurelovi STODOLOVI (1859-1942),vedcovi svetového významu, ktorý sa v technickom svete preslávil najmä svojou základnou teóriou o stavbe parných a plynových turbín.

Na pozvanie Vysokej školy technickej v Zurichu od roku 1892 trvale pôsobil ako profesor na ním založenej katedre stavby strojov, kde sa ako vedec a vysokoškolský profesor preslávil vo svete svojou vedeckou prácou „Dampf – turbinen und ihre Aussichten als Wärmer – kraftmaschinen“

(Parné turbíny a ich výhľady ako tepelných strojov), v ktorej položil základy dodnes platnej teórie. Expozícia pozostáva z častí: Parné stroje a parné turbíny, Vodné motory a Spaľovacie motory. Zbierkové predmety energetickej techniky sú zamerané na dokumentáciu parných strojov a parných turbín, spaľovacích motorov, vodných motorov a vodných turbín, vrátane modelov týchto zariadení. Jedna z najstarších expozícií múzea je návštevníkmi vyhľadávaná najviac. Popri zachovalých originálnych strojoch sú tu vystavené funkčné unikátne modely umožňujúce sledovať funkciu i stavbu energetických strojov. Tieto dynamické exponáty sú pre názornosť návštevníkom predvádzané pomocou stlačeného vzduchu. Časť expozície venovaná parným motorom prezentuje nástup parnej sily a dokumentuje jednotlivé konštrukcie parných strojov. Dominantným exponátom je originálny dvojvalcový stojatý parný stroj, dynamo na jednosmerný prúd a mramorová rozvodná doska, pôvodne vyrobená pre cukrovar v Trenčianskej Teplej na prelome 19. a 20.storočia. Najviac obdivovaný je súbor dynamických modelov parných strojov: model dvojčinného čerpadla na čerpanie vody do parného kotla, model jednovalcového ležatého parného stroja s posuvným rozvodom a regulátorom pary, model jednovalcového parného stroja s kulisovým mechanizmom pre pohyb vpred a vzad, model jednovalcového rýchlobežného stojatého parného stroja s posuvným rozvodom, model parného kotla. Návštevníka upúta aj model lokomotívy – miniatúra skutočnej parnej lokomotívy s kompletnou armatúrou a príslušenstvom. V expozícii vodných motorov sú prezentované technické princípy využívania vodnej energie na vodných motoroch a turbínach. Inštalovaná je tu kompletná vodná elektráreň z roku 1956 s výkonom 62 kW, pozostávajúca z ležatej Kaplanovej turbíny, automatického regulátora, poruchovej automatiky, alternátora na výrobu elektrického prúdu a rozvodne. Unikátnym exponátom je jeden z najstarších vodných motorov – piestový vodný motor s výkyvným valcom. Tretia časť expozície energetických strojov je určená spaľovacím motorom. Z historických spaľovacích motorov je tu inšalovaný vzácny ležatý jednovalcový plynový motor na svietiplyn z roku 1886 zn. Lange a Wolf. No.380, Wien s výkonom 0,75 kW. Z dvojtaktných spaľovacích motorov sú v expozícii prezentované malé motocykle vyrobené v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. Z nich najmä Pionier 50 a Manet – Skúter S 100 dokumentujú začiatok výroby motocyklov na Slovensku od roku 1947.

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/energeticke-oddelenie-a-stodolu

Updated: 6. apríla 2019 — 21:46

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.