STM Astronómia

Expozícia s názvom ASTRONÓMIA sa skladá z dvoch častí.
Prvá časť je venovaná dejinám astronómia na Slovensku. Na desiatich paneloch sú dokumentované univerzity a školy, hvezdárne, osobnosti, ktoré na nich pôsobili, ale i tí, ktorí doma nenašli uplatnenie a pôsobili mimo územia dnešného Slovenska ( Regiomontanus, Hell, Fröhlich, Konkoly-Thége, Štefánik, Bečvář, Pajdušáková).
Druhá časť expozície je zameraná na prístrojovú techniku v astronómii od najstarších čias po súčasnosť. Na ploche 150m2 sa nachádza cca 100 zbierkových predmetov. Medzi vzácne patrí kolekcia slnečných hodín zo 17. – 18. storočia, armilárna sféra a glóbusy hviezdnej oblohy zo začiatku 18. storočia a rôzne ďalekohľady.

V expozícii sa nachádza aj voľne umiestnená pozorovacia technika používaná v astronómii, najmä ďalekohľady, vďaka ktorým si návštevník môže vyskúšať, aký je rozdiel v zobrazovaní šošovkovým a zrkadlovým ďalekohľadom, astronomickým a terestrickým ďalekohľadom.
Jedným z astronomických zariadení, ktoré umožňujú znázorniť nočnú oblohu tak, ako ju vidíme za ideálnych podmienok zo Zeme bez pomoci prístrojov je planetárium. Zariadenie planetária v Slovenskom technickom múzeu tvorí súčasť expozície.
Súčasťou expozície je aj technika, ktorá umožňuje využívať obrovské množstvo informácií z multimediálnych kompaktných diskov (napr, Encyklopédia vesmíru, Dobývanie vesmíru a iné) a videoprojekcia.

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/astronomia

Updated: 6. apríla 2019 — 21:48

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.