Steel PARK – Kreatívna fabrika

V snahe popularizovať medzi mladými ľuďmi kreatívnou formou vedné disciplíny a technicky orientované školy vzniká na základe príbehu výroby ocele expozícia s názvom Steelpark – Kreatívna fabrika, ktorá bude inštalovaná v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach.

Tento projekt realizuje rovnomenné záujmové združenie právnických osôb Steelpark – Kreatívna fabrika. Jeho zakladateľmi sú Mesto Košice, Technická univerzita Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na príprave expozície participujú aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Cieľom združenia Steelpark – Kreatívna fabrika je projekt nielen zrealizovať, ale aj zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť.

Unikátny projekt v rámci Európy

Neobvyklá výstava vtiahne návštevníkov, prevažne deti od 7 rokov, do prostredia továrne, kde zažijú „príbeh ocele“ podaný kreatívnou formou od ťažby surovín, cez nahodenie šrotu do rozžeraveného konvertoru, valcovanie plechov, až po hotové výrobky – autá. Expozícia ponúkne návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi – ťažba surovín v interaktívnom pieskovisku, ovládanie elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či prechod magnetickou lávkou.

Výstava interaktívnou formou kontinuálnej hry podnecuje kreativitu a zvýrazňuje dôležitosť cieľov – environmentálnej zodpovednosti a bezpečnosti. Kreatívna fabrika Steel Park bude unikátom v rámci Európy.

http://www.steelpark.sk/

Updated: 6. apríla 2019 — 21:24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.