Starý židovský cintorín

Košice, Tatranská ulica
Každá židovská náboženská obec mala svoj cintorín značne vzdialený od synagógy. Košický židovský cintorín založili v roku 1842 na pozemku darovanom mestom v rozlohe 520 štvorcových siah. Svojmu účelu slúžil až do roku 1888, s výnimkou pochovania matky slávneho maliara a portrétistu Leopolda Horowitza v roku 1904, ktorá si želala byť pochovaná vedľa svojho manžela (výnimka povolená na príkaz cisára). Zachovala sa iba malá časť, zvyšok bol zničený pri výstavbe nového sídliska a nemocničného areálu. Počet zachovaných náhrobkov je asi 50 – 80 a sú vyrobené prevažne z pieskovca, bieleho a ružového mramoru a andezitu. O jeho historickej a pamiatkovej hodnote svedčia pochované významné osobnosti. Na cintoríne je pochovaný najznámejší košický žid Herman Horowitz, otec Leopolda. Dnes je rozloha cintorína len asi 50 x 70 m. Po roku 1890 je nový židovský cintorín umiestnený vedľa Verejného cintorína na Rastislavovej ulici.

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kosice-stary-zidovsky-cintorin

 

Info od starostu MČ Staré mesto Ing. Igora Petrovčika

Včera (12.7.2019) som sa stretol s p. Absolónom predsedom Židovskej náboženskej obce v Košiciach. Informoval ma, že sa rozhodli ohradiť si svoj pozemok cintorína plotom a chcú ho zachovať a zveľadiť , nakoľko na predmetnom pozemku je cca 2000 hrobov z toho zachovaných náhrobných kameňov je len cca 60 v hornej časti cintorína. Na stavbu majú príslušné povolenia.
Pokúsim sa obnoviť a zrevitalitovať chodník poza rodinné domy na Štítovej ul., ktorý je podľa mňa nezákonné zabratý majiteľmi rodinných domov. Ďalej ideme ako MČ vypracovať projekt revitalizácie celého lesíka na atletickým oválom, aby sme po realizácii zatraktívnili celú oblasť pre občanov.

Updated: 15. júla 2019 — 20:55

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.