Slávnostný ceremoniál Dňa mesta Košice 2016

Oslavy Dňa mesta Košice majú v tomto roku poradové číslo 22 a pokračuje tak krásna tradícia bohatého a zaujímavého programu podujatí, ktorými si pripomíname významnú historickú udalosť zo 7. mája 1369. V tento deň bola kráľom Ľudovítom Veľkým udelená Košiciam erbová listina. Po prvýkrát v dejinách tak európsky panovník udelil erb mestu. Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo štyri erbové listiny a z heraldického hľadiska sa stali svetovou raritou. 

Updated: 12. apríla 2019 — 19:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.