Skladový areál INMEDIA Košice

Účelom predmetnej stavby v Ťahanovciach na Ázijskej triede je vytvorenie skladového areálu – logistického centra pre skladovanie potravinárskych výrobkov. Spoločnosť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen v súčasnosti nedisponuje vlastnými priestormi v meste Košice a situáciu rieši prenajatými priestormi. Z tohto dôvodu sa investor rozhodol pre výstavbu nového skladového areálu s príslušnými inžinierskymi sieťami. V rámci navrhovanej činnosti sa navrhuje celková zastavaná plocha stavby 2 774,3364 m2 .

Updated: 27. marca 2019 — 22:10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.