Sever Košíc

Najchladnejšie miesto vo vesmíre, bazén na Komenského ulici, výstavný areál EXPO 1938, košickí jezuiti, obnovené parky, umelecké diela na ulici (Máthe, Loffler Račko), socialistický obchod, najstaršia škola v Uhorsku.
Za hodinu vám ukážeme pestré všeličo v severnej časti centra.

Updated: 27. marca 2019 — 21:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.