Sen o múzeu – Imrich Henszlmann a jeho príbeh

Pripomienka zakladateľa umeleckej histórie v Uhorsku – Imricha Henszlmanna – je jednou z prvých výstav, ktoré sprevádzajú slávnostné otvorenie zrekonštruovanej historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. Jeho sen o veľkom múzeu dodnes realizujú desiatky nasledovníkov.
 
Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes patrí aj vďaka Dr. Imrichovi Henszlmannovi k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Uchováva vzácne hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo. V roku 2013, keď sú Košice európskym hlavným mestom kultúry, si chce uctiť pamiatku 200. výročia narodenia tejto veľkej osobnosti – košického rodáka európskeho významu. Slávnostná vernisáž 13. septembra je aj súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou.

Imrich Henszlmann bol lekár, univerzitný profesor, historik umenia, archeológ, vedec a jeden zo zakladateľov Hornouhorského muzeálneho spolku. Do dejín sa zapísal ako priekopník dejepisu umenia a zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku. Vo svojich dielach zdôrazňoval význam ochrany pamiatok. Inicioval opatrenia smerujúce k prebudeniu tejto potreby. Okrem toho bol aj veľkým zberateľom. Na sklonku života vo svojom testamente zanechal vzácne zbierky múzeu.
 
„Cieľom výstavy je prezentovať život, dielo a predmety, ktoré múzeu daroval Dr. Imrich Henszlmann. Výstava svojim obsahom adekvátne dopĺňa vzdelávacie štandardy z dejepisného učiva pre školy v rámci regionálnych dejín. Okrem toho by mohla zaujať diváka netradičnou, doposiaľ ešte neprezentovanou interaktívnou formou. Výstava je totiž obohatená o technologickú inováciu – QR kódy,cez ktoré získajú návštevníci ďalšie rozširujúce informácie k vystaveným exponátom. QR kódy by mali hlavne mladých návštevníkov povzbudiť k dobrodružnému sledovaniu výstavy medzi reálnym priestorom a virtuálnym svetom internetu,“ hovorí Uršula Ambrušová z Východoslovenského múzea, ktorá výstavu autorsky pripravila v spolupráci s košickou Historickou spoločnosťou I. Henszlmanna.
I. Henszlmann sa narodil v Košiciach, lekársky diplom získal v Padove v roku 1837. V Taliansku sa denne stretával so stavebnými skvostami minulosti. V Košiciach býval vedľa Dómu sv, Alžbety, na rohu Hlavnej a Alžbetinej (na budove je jeho pamätná tabuľa). Blízkosť gotického skvostu ho inšpirovala, aby sa ním zaoberal. Svoju prvú odbornú prácu Kostoly mesta Košíc staronemeckého štýlu vydal v Pešti v roku 1846. Je to prvá maďarská umenovedná štúdia a Henszlmann sa stal priekopníkom tejto vedy v Uhorsku.
Trojjazyčná výstava v slovenskej, maďarskej a anglickej mutácii je určená pre širokú verejnosť a potrvá do 10. novembra 2013. Návštevníci si môžu pozrieť aj dokumentárny film o Imrichovi Henszlmannovi zo série Významné osobnosti Košíc, ktorý v roku 2008 pripravila producentská spoločnosť Atarax Košice. Nechýbajú sprievodné akcie k výstave – prednášky, vedomostné súťaže s cenami, či tvorivé dielne pre deti. K výstave je pripravený trojjazyčný slovensko-maďarsko-anglický bulletin.

http://www.vsmuzeum.sk/vystavy

Updated: 14. apríla 2019 — 21:19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.