Rýchlostná cesta R4

Charakteristika úseku

Rýchlostná cesta R4 v úseku Košice – Milhosť je podľa koncepcie rozvoja dopravy SR súčasťou transeurópskej doplnkovej siete TINA koridoru VA. Na začiatku úpravy je trasa napojená mimoúrovňovou križovatkou na cestu I/68, ďalej prechádza v koridore medzi širokorozchodnou železnicou a železničnou stanicou Haniska, prechádza mierne zvlneným terénom do priestoru priemyselného parku Kechnec a končí cca 150 m od existujúceho hraničného priechodu na štátnej hranici s Maďarskou republikou.

Mosty:

Na úseku je projektových 16 mostných objektov, z toho:
– 8 mostov na rýchlostnej ceste
– 7 mostov nad rýchlostnou cestou
– 1 most na poľnej ceste

Križovatky:

Počet križovatiek: 2

Obidve križovatky budú riešené mimoúrovňovo.

Staršie fotografie nájdete tu:

Križovatka Kechnec

V rámci stavby úseku R4 Košice – Milhosť realizuje Národná diaľničná spoločnosť výstavbu okružnej križovatky Kechnec, ktorá umožní funkčné napojenie priemyselného parku pri obci Kechnec na rýchlostnú cestu R4.
Napojenie Perínskej cesty na rýchlostnú cestu R4 sa riešilo už v období prípravy projektu stavby v roku 2009. Križovatka Kechnec tak bude vybudovaná v zmysle platného stavebného povolenia.
Technické riešenie križovatky umožňuje napojenie súčasnej dvojpruhovej Perínskej cesty a je pripravené napojenie aj v prípade, ak by bola v budúcnosti dobudovaná na štvorpruhovú cestu.

 

mapa.pdf

Updated: 25. marca 2019 — 22:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.