Rozsvecovanie chanukie

 Chanuka: Košice sa zaradia medzi svetové metropoly.

Pri príležitosti židovského sviatku Chanuka, sa v Košiciach dňa 9. Decembra 2012 o 17:00 hod., uskutoční slávnostný akt verejného rozsvecovania chanukových svetiel. Stane sa tak pred pôvodnou neologickou synagógou – dnešným Domom umenia, za účasti vážených hostí, spôsobom tradičným v svetových metropolách.
 Podujatie, doplnené o špeciálnu prehliadku košických synagóg, je súčasťou kampane „Poznaním k porozumeniu“. Touto kampaňou chce organizátor – občianske združenie B`nai B`rith Concordia, priblížiť verejnosti košickú židovskú kultúru a prispieť tak do multikulturálneho dialógu v rámci Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.
 Program podujatia začne dňa 9.12.2012 prehliadkou košických synagóg pre širokú verejnosť, o 16:00 hod. pred synagógou na Puškinovej ulici. Prehliadka bude pokračovať synagógou na Zvonárskej ulici a neologickou synagógou – dnešným Domom umenia. Práve tam, na námestí pred Domom umenia, dôjde k zavŕšeniu programu slávnostným verejným rozsvietením chanukových svetiel na špeciálnej dvojmetrovej Chanukii, za slov modlitieb, zvukového doprovodu a ochutnávky pravých chanukových šišiek (sufganiyot).
Medzi pozvanými hosťami nechýbajú reprezentanti mesta Košice, mestských častí, samosprávneho kraja, košického ekumenického spoločenstva, ako aj významných košických akademických a kultúrnych ustanovizní. 
 
Chanuka, známa ako „sviatok svetiel“, je pripomienkou zázraku pri opätovnom vysvätení jeruzalemského chrámu, po povstaní Makabejcov v 2. storočí pred n. l.. Na počesť tejto udalosti židia každoročne zapaľujú sviečky na deväťramennom svietniku zvanom Chanukiah. Ide o tzv. veľký židovský sviatok, začínajúci v sobotu 8. Decembra 2012, po západe slnka. Obdobne ako kresťanské Vianoce, je Chanuka symbolom výhry svetla nad temnotou, spojená hodnotami rodiny a priateľstva, obdarovávaním a sviatočnými jedlami. Práve tieto hodnoty a tradície má reprezentovať predmetné podujatie, na ktoré týmto verejnosť srdečne pozývame.
 
B`nai B`rith Concordia má záujem vytvoriť z podujatia tradíciu, stať sa obrancom týchto univerzálnych hodnôt a prispieť tak nielen k propagácii židovskej kultúry, ale i k vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí túto kampaň finančne podporili.
 

Kontakt:
MUDr. Tomáš Teššer, prezident B`nai B`rith Concordia

 

Updated: 12. apríla 2019 — 20:31

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.