Rozširovanie deliaceho ostrovčeka na Hlinkovej

Prebiehajú práce na druhom deliacom, stredovom ostrovčeku…

—————————————————————————————————

Z dôvodu rozširovania deliaceho ostrovčeka na Hlinkovej, oproti OC Mier, došlo v tejto časti mesta k dopravným obmedzeniam.

342/14 poslanec Marián Gaj
Interpelácia sa týkala plynulého prechodu chodcov na križovatke Národná trieda – Hlinkova ul..
Odpoveď:
Projekt Cestnej svetelnej signalizácie (CSS) je v súlade s platnými vyhláškami a STN a bol odsúhlasený všetkými zodpovednými orgánmi a organizáciami.
Predmetná križovatka je súčasťou „zelenej vlny“ od križovatky Vodárenská – Hlinkova po peší priechod pri Obchodnej akadémii. Z dôvodu silnej intenzity dopravy boli signálne plány upravované, súčasný stav v priepustnosti križovatiek je vyhovujúci.
Ide o križovatku riadenú svetelnými signálmi. Riadenie križovatky je bezkolízne, t.j. žiadny dopravný ani chodecký smer nie je v kolízii s iným dopravným smerom ani chodcami. Svetelný signál so zeleným svetlom pre chodcov v každom cykle je zaradený súčasne so svetelným signálom so zeleným svetlom pre motorové vozidlá v bezkolíznom smere. Ak to signálny plán umožňuje, zaradí sa v danom cykle ďalší svetelný signál so zeleným svetlom pre chodcov.
Pre umožnenie plynulého prechodu chodcov cez delený priechod je potrebné prepracovať všetky signálne plány križovatiek zaradených v „zelenej vlne“. Touto zmenou by došlo k podstatnému zdržaniu motorových vozidiel na vstupoch do križovatky. Každé predĺženie dĺžky svetelného signálu so zeleným svetlom pre chodcov je možné iba na úkor skrátenia dĺžky svetelného signálu so zeleným svetlom pre vozidlá.
Umožnenie plynulého prechodu chodcov cez delený priechod nezabráni kumulovaniu chodcov na stredovom ostrovčeku.
Signálne plány sú spracované tak, že v prípade, ak chodec vstúpi na vozovku v poslednej sekunde svetelného signálu so zeleným svetlom, má umožnený bezpečný prechod cez priechod, aj keď na návestidle svieti „červená“.
V spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach – Krajský dopravný inšpektorát /KR PZ KDI/ sa rieši možnosť plynulého prechodu chodcov cez delené pešie prechody v meste Košice úpravou signálnych plánov. V prípade, ak úpravou signálnych plánov nedôjde k podstatnej zmene dopravnej situácie t.j. k zdržaniu vozidiel, zmena sa realizuje. Takto bol upravený režim CSS v križovatke Kuzmányho – Poštová a na peších prechodoch na Južnom nábreží.

Updated: 25. marca 2019 — 21:30

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.