Rozšírenie kapacít materskej školy Muškátova 7

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
CELKOVÉ NÁKLADY   453 858,36 €

V rámci projektu rozšírime kapacity v MŠ Muškátová o 88 miest, a to rekonštrukciou existujúceho objektu stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov, vrátane zmeny ich dispozície. MŠ patrí medzi zariadenia s vysokým počtom nevybavených žiadostí a má k dispozícii nevyužívané priestorové kapacity. Realizáciou projektu navýšime potrebné kapacity pre užívateľov a zlepšíme podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

www.kosice.sk/clanok/rozsirenie-kapacit-ms-muskatova-mc-kosice-zapad-stavebno-technickymi-upravami-nevyuzitych-priestorov

Updated: 4. mája 2019 — 20:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.